Nieuws

SieV dient bezwaar in op nieuwe schoonmaak-cao vanwege "zeer discriminerende" artikelen


Schoonmaakbedrijf verantwoordelijk voor schoonmaker die door lichtkoepel valt


Hotelschoonmakers protesteren voor weekendtoeslag


Geen faillissementen in de schoonmaak in april


Bert van Boggelen nieuwe voorzitter van Code SchoonmaakSieV dient bezwaar in op nieuwe schoonmaak-cao vanwege "zeer discriminerende" artikelen

Nieuws - Lege schappen


MKB-branchevereniging Schoonmaken is een Vak (SieV) heeft bezwaar ingediend tegen de nieuwe schoonmaak-cao, die op 1 januari 2022 is ingegaan. “We hebben onze bedenkingen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, ingediend tegen de reiskosten voor schoonmaakwerknemers op Schiphol en de nieuwe op te nemen vrije dag”, aldus Raymond Kouwenberg, voorzitter van SieV. 

Op 6 april 2022 werd het verzoek om de nieuwe cao-schoonmaak (met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 juli 2024) algemeen verbindend te verklaren, officieel ingediend. Op dit verzoek volgde een periode waarin het mogelijk is om bezwaren tegen de nieuwe cao in te dienen. SieV heeft hier gebruik van gemaakt.

 

Zeer discriminerend

De mkb-branchevereniging heeft twee artikelen uit die nieuwe cao onder de aandacht van minister Van Gennip gebracht. Kouwenberg: “Het gaat om de artikelen over de reiskosten voor schoonmaakmedewerkers die op Schiphol werken en de nieuwe op te nemen vrije dag op niet-christelijke dagen. Beide hebben wij als zeer discriminerend beoordeeld.”

 

Hij vervolgt: “Waarom een locatie als Schiphol een betere reiskostenvergoeding geven dan de rest van Nederland? Als er één locatie goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, dan is het Schiphol. Zet dat eens naast een werkgever, die zijn werknemers voor hun schoonmaakwerk naar de Maasvlakte moet sturen. Deze medewerkers krijgen dus een lagere vergoeding dan hun collega’s die op Schiphol werken.”

 

Het staat er wel

Als tweede punt heeft SieV de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geattendeerd op de nieuwe vrije dag. “De nieuwe schoonmaak-cao biedt de mogelijkheid om een vrije dag op een niet-christelijke feestdag op te nemen", legt Kouwenberg uit. "Bijvoorbeeld voor een Dankdag voor het Gewas, Suikerfeest, Jom Kippoer of Loofhuttenfeest. Deze dagen kunnen nu aangemerkt worden als feestdag, maar Goede Vrijdag niet. Christenen hebben dan niet het recht om vrij te nemen op bijvoorbeeld Goede Vrijdag. Het klinkt flauw, maar in de letter van de tekst staat het er wel.”

Naar boven

 

Schoonmaakbedrijf verantwoordelijk voor schoonmaker die door lichtkoepel valt

Nieuws - Faillissementen


In februari 2019 viel een schoonmaker tijdens werkzaamheden op het dak door een lichtkoepel. Helaas overleed de 26-jarige man na een aantal dagen in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Onlangs besloot de rechtbank dat het schoonmaakbedrijf waar de schoonmaakmedewerker werkzaam was, verantwoordelijk was voor de veiligheid van de medewerker.

De vraag was bij wie de verantwoordelijkheid lag: het schoonmaakbedrijf of het verpakkingsbedrijf waar de medewerker aan het werk was toen het zo misging. De rechtbank oordeelt dat het schoonmaakbedrijf geldt als de werkgever van de schoonmaker, omdat hij niet aan het verpakkingsbedrijf ter beschikking was gesteld.

 

Valgevaar bekend

Die constatering betekent dat het schoonmaakbedrijf verplicht was de Arbowetgeving na te leven en dat is niet op accurate wijze gebeurd. Door het vuil op het dak ontstond er valgevaar. Er waren geen maatregelen aanwezig om dit risico te minimaliseren. In de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en het Plan van Aanpak ontbrak het risico over vallen door lichtkoepels. Later is dit ook niet aangepast, terwijl bekend was dat het gevaar bestond. Er zaten namelijk wel waarschuwingsstickers op de koepels.

 

Boete

Het schoonmaakbedrijf was ingehuurd om de taak uit te voeren en deed dat in eigen regie. Daarom had het bedrijf moeten voorzien in de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en afscherming. Daarom wordt het bedrijf uiteindelijk ook als werkgever gezien van de verongelukte medewerker. De rechtbank heeft een boete van 50.000 euro opgelegd aan het schoonmaakbedrijf.

Naar boven

 

Hotelschoonmakers protesteren voor weekendtoeslag

Nieuws - Vacatures

Foto van eerder protest door FNV SchoonmaakVakbond FNV organiseerde halverwege mei een protest voor hotelschoonmakers. De medewerkers lieten van zich horen omdat ze het oneerlijk vinden dat zij geen weekendtoeslag krijgen, terwijl schoonmakers in andere branches de toeslag wel krijgen.

Khadija Hyati van vakbond FNV zegt in gesprek met NH Nieuws: "We staan hier omdat we in de schoonmaak al weinig verdienen, maar onze collega's in de hotels nog minder, omdat ze geen toeslagen krijgen in het weekend."

 

Onderscheid in de schoonmaak

Ze vervolgt: "Schoonmakers moeten overal hetzelfde kunnen verdienen, en er wordt nu gewoon onderscheid gemaakt in de schoonmaak. We hebben hetzelfde CAO behalve op dat punt, dus ik vind dat oneerlijk."

 

De cao-schoonmaak bevat een apart onderdeel voor hotelschoonmakers, waarin staat dat zij op het gebied van toeslagen andere rechten hebben dan schoonmakers in de overige branches. Vakbond FNV en de hotelschoonmakers vinden dat oneerlijk. Daarom verzamelden zij zich op 11 mei voor hotel Ibis in Amsterdam en laten weten dat zij zullen blijven protesteren tot dat in Amsterdam de hoteltoeslag is opgenomen.

 

Reactie Schoonmakend Nederland

Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland reageert op het protest. "Wij betreuren de acties van FNV aan het adres van onze leden die schoonmaken in hotels. Wij hebben onlangs een nieuwe cao afgesloten met de vakbonden (kerstakkoord). Tijdens de onderhandelingen is de terugkeer van de weekendtoeslag, die in overleg met de vakbonden in eerdere cao's is afgeschaft in ruil voor meer loon, aan de orde geweest. Dat heeft niet geleid tot afspraken daarover. Vakbonden hebben dat ook geaccepteerd. Wel zijn er afspraken gemaakt over onder meer een forse loonsverhoging, een hogere eindejaarsuitkering en de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. En voor hotelmedewerkers in het bijzonder is de feestdagentoeslag verhoogd per 1 januari 2023."

 

Naar boven

 
 

Geen faillissementen in de schoonmaak in april

Nieuws Benchmark


In de maand april zijn opnieuw de faillissementsrecords verbroken. Het aantal faillissementen lag op het laagste niveau sinds de start van de statistiek in 1981, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In april gingen in totaal 109 bedrijven failliet. Dat zijn er maar liefst 71 minder dan een maand eerder. Sinds het begin van de coronacrisis nam het aantal faillissementen af en ligt al een tijdje op een erg laag niveau. In april 2022 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds het begin van de tijdreeks in januari 1981.

 

In de schoonmaak ging geen enkel bedrijf failliet in de afgelopen maand. Dat terwijl er in maart nog 7 schoonmaakbedrijven, waarvan 1 eenmanszaak, op de fles gingen. Tot nu toe zijn er dit jaar 10 schoonmaakbedrijven, waarvan 1 eenmanszaak, failliet verklaard.

 

Naar boven

 

 
 
 

Bert van Boggelen nieuwe voorzitter van Code Schoonmaak

Nieuws - Schoonmaakster


Per 1 juni treedt Bert van Boggelen aan als nieuwe voorzitter van de Code Schoonmaak. Hij volgt in deze functie Kees Blokland op. Blokland is voorzitter vanaf het eerste uur van de Code in 2010 en draagt nu het stokje over. "Het wordt tijd om een ander de voorzittershamer in de hand te geven. Nieuwe ideeën en nieuw elan, dat is goed voor de verdere ontwikkeling van de Code Schoonmaak", aldus Blokland.

Bert van Boggelen heeft gewerkt voor de CNV centrale als lid van het dagelijks bestuur en als voorzitter, en is kwartiermaker geweest van het werkgeversnetwerk de Normaalste Zaak. Ook heeft hij diverse bestuursopdrachten gedaan.

 

"Ik heb heel veel zin om met deze opdracht te starten. Fatsoenlijk zakendoen en elkaar een eerlijke boterham gunnen zijn de basis voor goede verhoudingen in de schoonmaaksector. De Code is een prachtig initiatief om in een vrije markt van vraag en aanbod met alle betrokken partijen meer maatschappelijke waarde te creëren. Ik zet me daar de komende jaren graag voor in", aldus van Boggelen.

 

Erfenis Kees Blokland

Blokland laat een grote erfenis achter. Hij heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag van de schoonmaak- en glazenwassersbranche mede geïnitieerd en op de kaart gezet. Ook heeft hij initiatieven ondernomen om de Code breder dan alleen de schoonmaakbranche neer te zetten.

 

Blokland: "Ik heb altijd met veel plezier gewerkt aan de Code. En er is ook veel bereikt, al zeg ik het zelf. Het consensus zoeken bij de diverse doelgroepen van de Code heb ik altijd heel interessant en leuk gevonden. Fijn als er dan toch een gezamenlijk standpunt ingenomen kan worden of een standpunt waar alle partijen mee uit de voeten kunnen. Het uiteindelijke doel van de Code, om een goed sociaal beleid voor de schoonmakers, beveiligers, verhuizers en cateringmedewerkers door verantwoordelijk marktgedrag te bevorderen, dat heeft mij steeds gedreven."

 

Naar boven

Marktonderzoek

Nieuws

4/14
Loading ...