Birgitte Engelen - Alpheios

Thema Duurzaamheid
Birgitte Engelen

propositiemanager bij Alpheios

 

“Duurzaamheid is een doorlopende zoektocht, met vallen en opstaan”

Alpheios ziet de interesse en het gevoel van urgentie rondom duurzaamheid groeien. Maar ze zien ook dat klanten lastig kunnen duiden wat duurzaamheid precies voor hen of hun organisatie inhoudt. Dat vraagstuk herkent Birgitte Engelen, propositiemanager bij Alpheios. “Duurzaamheid is een breed begrip dat tal van zaken omvat. Net als onze klanten zijn wij nog op zoek naar de mogelijkheden. Wel gaan we, in plaats van het verminderen van negatieve impact, echt vol voor positieve impact. Daardoor zijn er altijd nieuwe kansen.”

Lees verder  

Als Alpheios het heeft over duurzaamheid, gaat het vooral over de milieuaspecten. De menskant en duurzame inzetbaarheid zijn zonder meer ook belangrijk thema’s, maar dit bezien ze als aparte pijler. Volgens Alpheios behelzen de groeiende urgentie en de zoektocht in zichzelf al trends voor het komende jaar.

 

Zelf zijn ze er al veel mee bezig. Vanuit de behoefte van de klant, maar ook vanuit de eigen intrinsieke motivatie. “Bij Alpheios zijn we een aantal pilots en onderzoeken gestart. Bijvoorbeeld rondom life cycle analyses van schoonmaakmaterialen en retourlogistiek. De resultaten daarvan leveren weer een nieuwe ontwikkelrichting op. Soms is het heel mooi wat er uit zo’n onderzoek komt en weet je dat je daarop verder kunt bouwen. En soms laten de resultaten zien dat we er nog niet zijn. Dan bedenken we wat we daaraan kunnen veranderen, zodat we een betere oplossing vinden.”

 

Wisselwerking met klanten

Engelen constateert dat er over de duurzaamheid van middelen en materialen nog veel vooroordelen bestaan. Hoe leg je uit dat duurzaam niet altijd duur is? En dat ecologisch verantwoorde middelen niet slechter schoonmaken dan de vertrouwde middelen? Volgens haar begint dat bij heldere communicatie en meetbare resultaten.

 

Deze insteek lijkt goed te werken, want de klanten van Alpheios reageren positief. En dat zorgt voor een groot momentum en een goede wisselwerking op het gebied van duurzaamheid. “We hebben klanten die zelf actief aangeven dat ze ergens mee worstelen en vragen of wij met ze kunnen meedenken. Maar het is ook andersom: Wij gaan naar klanten toe met een idee voor een project en dan vragen wij hoe zij daar tegenaan kijken. Laatst zei een klant tegen ons: ‘Laat me weten wat jullie onderzoeken. En laat me ook weten waarom jullie besluiten ergens niet meer verder te gaan. Daar kan ik iets mee.’”

Van analyses en dashboards tot communicatie

Alpheios is afgelopen jaar bezig geweest met meerdere onderzoeksprojecten. De resultaten verwachten ze in 2022 kenbaar te maken. De onderwerpen waarmee ze bezig zijn beslaan een breed spectrum van duurzaamheid. “We laten analyses uitvoeren op onze schoonmaakmiddelen en verpakkingen én alternatieven om inzicht te krijgen in de milieubelasting om zo te kunnen verbeteren. We ontwikkelen dashboards waarmee inkopers en facilitair managers kunnen uitleggen hoe duurzaam een oplossing nou echt is. We werken aan betere communicatie over duurzaamheid en de labels die daarbij horen: wat betekent zo’n Ecolabel of Cradle to Cradle certificaat nou écht?”

 

Een ander concreet voorbeeld is een proef met klanten om gebruikte flacons weer in te zamelen en te hervullen of recyclen. “We willen weten of het weghalen van verpakkingsmateriaal ook écht de milieubelasting verlaagt en we daar dus meer mee moeten gaan doen. We willen natuurlijk niet dat het middel erger is dan de kwaal. Bijvoorbeeld dat extra transport voor het inzamelen het milieu meer kost dan het hergebruik van de flacons oplevert. Meten is dus een belangrijk onderdeel van een dergelijke pilot. We kunnen op dit moment dus ook nog niet voorspellen of dit betekent dat we meer met het recyclen of hervullen van flacons gaan doen.”

 

Het is echt ploeteren

In hun zoektocht loopt Alpheios ook weleens tegen tegenslagen aan. Maar dat hoort erbij en dus zijn ze daar ook eerlijk over. Engelen: “Ook als de resultaten niet zo mooi zijn, moeten we daar transparant over communiceren. Dat vinden we erbij horen. Want dat zegt iets over hoe wij aan het ploeteren zijn. Soms is het ook gewoon echt ploeteren! Maar ik denk dat klanten dat ook herkennen. Zij zijn ook af en toe aan het zoeken en dan helpt het alleen maar als wij vertellen wat wij hebben onderzocht en wat daaruit kwam.”

“Duurzaamheid doe je met elkaar, dan pas haal je resultaten. Juist met elkaar kun je kijken naar de impact die je maakt in de keten”

Duurzaamheid doe je niet alleen

De tweede trend die Alpheios ziet gaat over inkoop en opleiding. Samenwerking in de keten is hierbij cruciaal. Engelen: “Je kunt duurzaamheid niet alleen oppakken. Dat zou echt absurd zijn. Duurzaamheid doe je met elkaar, dan pas haal je resultaten. Juist met elkaar kun je kijken naar de impact die je maakt in de keten. Daar kun je dan weer je tastbare resultaten aan toetsen. Ook als je producten niet zelf ontwikkelt, kun je veel winst behalen. Hierover moet je kritisch het gesprek aangaan met je leveranciers over je producten: hoe kunnen we de duurzaamheid vergroten? Denk aan investeren in producten met een langere levensduur of het afsluiten van een onderhoudsabonnement bij de aanschaf van een schoonmaakmachine.”

 

Alpheios onderzoekt ook andere modellen rondom inkoop. Engelen: “Hoe kunnen wij zelf eigenaar blijven van middelen en materialen? Zo hebben we meer invloed op de levensduur van de producten en wat er daarna mee gebeurt. In de ideale situatie houdt het bij de leverancier en de klant niet op, maar gaat het nog een stukje verder naar de afvalverwerking. Dan halen wij de materialen misschien weer terug en kunnen we ervoor kiezen producten te refurbishen, hergebruiken of recyclen.”

 

Schoonmaker van wezenlijk belang

Eén belangrijk onderdeel van de keten moet ook benoemd worden: de schoonmaker als eindgebruiker. Hier komt opleiding om de hoek kijken. Engelen: “De schoonmaker is van wezenlijk belang. Hij is degene die de producten gebruikt en je wilt dat dat op de juiste manier gebeurt. Denk aan Cradle to Cradle- of Ecolabelgecertificeerde middelen. Die middelen zijn qua werking super goed. Maar je kunt nog zo’n ecologisch goed middel hebben, als de schoonmaker vervolgens vanuit de geurbeleving bij wijze van spreken een halve fles doseert, dan streef je je doel volledig voorbij. Dus juist die schoonmaker is van wezenlijk belang om mee te nemen. Dat betekent ook luisteren naar de schoonmaker. Waar zitten voor hen bijvoorbeeld de belemmeringen? Soms komen schoonmakers ook zelf met suggesties. Dat ze thuis bijvoorbeeld hun afval scheiden en ze dat op het werk ook willen doen. Of als in een instructie bij het schoonmaken van de wc staat dat ze twee keer moeten doorspoelen, ze zich afvragen of dat niet te veel water is. Dat maakt het juist heel erg leuk.”

 

Greenwashing

Alpheios constateert greenwashing als derde trend. Dit betekent dat bedrijven zich groener voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Engelen: “Het is heel complex. Want je kunt ook onbewust aan greenwashing doen, omdat je denkt dat je het heel erg goed doet.” Zo worden producten weleens onterecht aangeschreven als 100 procent veilig en/of 100 procent milieuvriendelijk. Ook wordt er regelmatig reclame gemaakt met de term biologisch afbreekbaar bij reinigingsmiddelen. “Maar wist je dat dit een wettelijke eis op detergenten is? Volgens de reclamecode mag je dit dan ook niet gebruiken om je producten te promoten, aangezien ál dit soort producten hier wettelijk gezien aan móeten voldoen. Het is dus geen Unique Selling Point. Juist daarom vinden wij die bewijslast belangrijk. Dat is voor ons ook een reden om onderzoek te doen. Zo vergaar je de feiten en voorkom je ook greenwashing. Maar laten we duidelijk zijn: als Alpheios pretenderen we niet dat we alle wijsheid in pacht hebben. Zeker niet! Het gaat om bewustzijn en mensen meenemen in jouw verhaal en bevindingen.”

 

Vallen en opstaan

Dit jaar gaat Alpheios verder in de richting die ze zijn ingeslagen. Ze bouwen voort op de huidige onderzoeken en werken intensief samen in de keten. Zo streven ze naar een zo groot mogelijke positieve impact. En dat blijven ze doen. Engelen sluit af: “Duurzaamheid is niet iets waarvan je denkt ‘dat doe ik dit jaar en volgend jaar zie ik het wel’. Dat blijft echt een doorlopende zoektocht. Met vallen en opstaan en door blijven ontwikkelen. Duurzaamheid is nooit af.”  

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Alpheios.

Thema Duurzaam vloeronderhoud

Peter van der Jagt, DUOFORT

Alpheios

4/10
Loading ...