Rubriek: De Baas

 

Orange Bedrijfsdiensten wil kraakhelder en betrouwbaar doors

Een half jaar geleden bestond Orange Bedrijfsdiensten precies 25 jaar. Maar vooralsnog is dat jubileum geruisloos voorbij gegaan. Dat heeft te maken met de naweeën van Covid-19 en de omstandigheid dat één van de twee oprichters kampt met gezondheidsproblemen en (nog) niet volledig kan participeren in de leiding van het bedrijf. Een portret van een gestaag groeiende MKB-er.  

lees verder 


Raoul Brouwer en Spencer Gérard

Raoul Brouwer (links) en Spencer Gérard,

oprichters van Orange Bedrijfsdiensten

Spencer Gérard en Raoul Brouwer trekken al 33 jaar als vrienden en zakelijke partners met elkaar op, vanaf de middelbare school én in de schoonmaak. Ze woonden destijds beiden in Weesp, bezochten dezelfde middelbare school in Amsterdam, gingen als bijverdienste bij hetzelfde schoonmaakbedrijf aan de slag, begonnen in 1996 gezamenlijk een eigen schoonmaakbedrijf en zijn beiden 48 jaar. Het verschil is dat Gérard vanaf de middelbare school meteen in de schoonmaak aan de slag ging, terwijl zijn vriend Brouwer daarna eerst de opleiding aan de vakschool Edelmetalen (sieraden) afmaakte. De bijverdiensten kwamen van hun werk bij Dust Free, een niet meer bestaand schoonmaakbedrijf te Weesp.

 

De weg naar een ‘echte onderneming’

Spencer Gérard: “Maar van lieverlee bedachten we dat we het schoonmaken ook wel zelfstandig, dus als ondernemers, konden gaan doen. Vanaf 1996 deden we dat ook. Met de bedrijfsnaam B & G, een verwijzing naar onze achternamen. In 1999 fuseerden we met het bedrijfje van de zoon van de eigenaar van Dust Free die zich intussen ook had verzelfstandigd. Toen bedachten we zo maar de naam Orange Bedrijfsdiensten. In 2000 gingen Raoul en ik samen verder met Orange, met een kantoor aan huis bij Raoul zijn ouders. Een jaar later werden we een echte onderneming met een bedrijfspand van 100 vierkante meter, een verdieping op het industrieterrein in Weesp. De huur weet ik nog, 450 gulden per maand.”

 

Ook zonder branchevereniging houden we ons netjes aan de regels.

 

 

Die verhuizing werd de aanzet voor groei. “We werkten nog steeds met z’n tweeën, maar kregen via via zoveel werk, bij bedrijven en voor een makelaar, dat we personeel moesten aannemen. Met enkele parttime medewerkers kwam ineens het besef: we hebben nu een écht bedrijf met vier parttime medewerkers. Het was nog geen vetpot, maar we verdienden geld en konden ook nog huur betalen!”

 

De snellere omzetgroei vanaf 2011 resulteerde erin, ook om de zaak en privé beter te scheiden, dat de Vof twee jaar geleden werd omgezet in een BV, Orange Bedrijfsdiensten, nu gevestigd aan de Pampuslaan in Weesp.

Raoul Brouwer

Brouwer vervult de rol van bedrijfsleider en regelt de uitvoering.

Oprichters leiden bedrijf

Ondanks de groei is er intern weinig veranderd sinds de start 25 jaar geleden. Nog steeds ontbreekt er bewust een tussenlaag en de oprichters leiden dus nog altijd rechtstreeks het bedrijf. Spencer Gérard doet financieel en administratief de bedrijfsvoering en de contracten en offerten. “Niet de uitvoering, dat ad hoc regelen en werken maakt mij onrustig. Collega Raoul vervult de rol van bedrijfsleider en regelt de uitvoering. Hij is wat directer en vooral praktisch ingesteld. Samen werkt dat heel goed. Heel jammer dat hij nu problemen met zijn gezondheid heeft. Ik hoop van harte dat hij gauw weer voor honderd procent meedoet. Voor hemzelf als eerste natuurlijk, maar we missen hem ook als bedrijfsleider.”

 

Het vaste team is niet groot en bestaat uit circa vijftien medewerkers, waarvan de helft fulltimers. Daarnaast is er een pool van zzp’ers, afgezien van de ingeschakelde glazenwassers. Het dienstenpakket berust voornamelijk op klassiek schoonmaakwerk in kantoren, winkels, een Spa, horeca, B&B’s en kinderdagverblijven. Die klanten dragen 90 procent bij aan de omzet.

Regionaal en toch landelijk

De kern van het werkgebied bestaat uit de regio’s groot Amsterdam, Flevoland en Het Gooi, maar toch werkt Orange ook landelijk doordat het bedrijf onder andere de schoonmaak doet voor een keten als Suitsupply, tot Groningen en Limburg aan toe. Gérard: “Dat begon in 2011 ooit met 4 tot 5 winkels, nu is dat een hele keten.”

 

Een maximale ordergrootte hanteert het nog bescheiden Orange niet. “In verband met controle en beheersbaarheid doen we niet mee aan grote inschrijvingen en bekijken per aanvraag en contract wat we qua omvang aan kunnen. We werken nu voor een spa zeven dagen per week, waar we vanaf de vroege ochtend dagelijks vijf mensen inzetten. Dat vonden we al een heel spannende opdracht wat betreft sturen controleren en dat gaat gelukkig heel goed.”

Toevallige contacten

Als zoveel plaatselijk dan wel regionaal opererende MKB-schoonmakers is ook Orange niet dagelijks bezig met het verwerven van nieuwe opdrachten. “Dat doen we niet door op dat gebied heel actief te zijn. Alle groei is ontstaan door toevallige contacten of via bestaande relaties die ons hebben aanbevolen aan kennissen of collega-bedrijven. Twee keer hebben we een soort campagne gedaan met extern uitgevoerde koude acquisitie, gewoon gaan bellen. Het heeft weinig opgeleverd. Ik heb er moeite mee om één van de drie te zijn die zich moet presenteren om aan de bak te komen. Ik word liever uitgenodigd doordat ze gehoord hebben dat we goed werken.”

 

Geen branchevereniging

Ook binnen de branche is Orange BV niet actief. Het bedrijf is geen lid van SieV of Schoonmakend Nederland. Waarom niet? Gérard: “Gewoon omdat we daar niet zo mee bezig zijn. Ooit hebben we over het lidmaatschap gedacht, maar we vonden het toen te duur en bovendien stonden ons alle bijkomende voorwaarden niet aan. We werken niet voor de overheid of gemeenten en dus is het lid zijn nooit een voorwaarde. In die 25 jaar hebben we pas twee keer de vraag gehad of we erkend waren of ergens lid van. En ook zonder dat houden we ons netjes aan de regels.”

De baas: Orange Bedrijfsdiensten_742

Gérard: “In verband met controle en beheersbaarheid doen we niet mee aan grote inschrijvingen.”

Eindelijk weer lucht

Spencer Gérard is heel open over de gevolgen van de coronapandemie en de hoofdbrekens die het overwinnen daarvan het bedrijf en vooral de directie heeft gekost. De omzet noemt hij niet, maar geeft wel onomwonden toe dat vorig jaar door de corona moest worden ingeteerd op de reserves.

 

Onze omzet kelderde tijdens de eerste lockdown met 70 procent. 

 

 

“Terugkijkend is er zeker vanaf 2005 altijd sprake geweest van omzetgroei. Die was niet spectaculair groot, maar wel vanzelfsprekend. Vanaf 2011 werd die écht groot doordat we onder meer voor een keten van vestigingen gingen werken. Die groei werd zelfs substantieel, ondanks de economische dip en de crises van 2008 tot 2015. Daar hadden we helemaal geen last van. Alles ging heel voorspoedig en er was geen reden tot zorg. Dat wil zeggen tot de corona losbarstte en daarmee de eerste lockdown van maart 2020. Suitsupply sloot de winkels, waarop wij ongevraagd direct stopten met factureren, de kinderdagverblijven sloten plus twee B&B’s en een restaurant, een groot hotel plus een aantal kantoren. Onze omzet kelderde meteen met 70 procent. Vanaf de zomer van vorig jaar krabbelde dat weer wat op, tot de tweede lockdown in het najaar van 2020. Sinds april dit jaar stijgt de omzet gelukkig weer en op dit moment zitten we weer op het niveau van voor de crisis. We hebben eindelijk weer lucht en alles gaat nu weer goed. Maar 2020 moeten we maar gauw vergeten, want dat jaar heeft ons al met al een verlies van tegen de 25.000 euro opgeleverd.”

 

Terugkeer vriend en compagnon

Orange Bedrijfsdiensten BV bestaat 25 jaar sinds de start door twee scholieren in 1996 en wil onder het motto op de gevel ‘Kraakhelder en betrouwbaar’ nog wel even doorgaan. Wat zijn de plannen? “We hebben nooit een vijfjarenplan gehanteerd. We zijn al heel tevreden met een behapbare en gestage groei als in de afgelopen jaren en hebben ook geen plannen voor overnames of meer diensten te leveren. Voorlopig is de terugkeer van vriend en compagnon Raoul nu even allesbepalend.”

Colofon

De baas: Orange Bedrijfsdiensten

17/18
Loading ...