Rubriek: branche

 
Raymond Kouwenberg op algemene ledenvergadering SIEV:

“Door als SIEV verder te professionaliseren, kunnen we de ruimte creëren om aan tafel te komen”

Lees verder Leden en niet-leden van mkb-branchevereniging Schoonmaken Is Een Vak (SIEV) reisden op dinsdag 11 oktober af naar Eindhoven voor de algemene ledenvergadering. Een open alv, want “SIEV heeft niets te verbergen”. Bij i-team Global werden de aanwezigen bijgepraat en ideeën uitgewisseld. 

 

Tekst: Paula Jansen

 

Een alv zou geen alv zijn zonder de formaliteiten en algemene opmerkingen. Maar, zoals voorzitter Raymond Kouwenberg ook begon, de bijeenkomst stond in het teken van even terugblikken en vooral ook vooruitkijken. “We merken van alle kanten dat er behoorlijk veel uitdagingen zijn. De pieken en dalen volgen elkaar steeds sneller op. Waar je vroeger al een glazen bol nodig had om te zien waar je als ondernemer naartoe moest, heb je er nu soms wel tien nodig.”

Schoonmaak in goed daglicht

Voor de luchtige noot tijdens de vergadering was Marja Middeldorp, voornamelijk bekend van het televisieprogramma ‘Hoe schoon is jouw huis’ dat ze presenteerde met haar moeder, aanwezig. Zij wisselde zij het podium af met verschillende bestuursleden van SIEV. Middeldorp merkte op: “De oude middeltjes, die komen weer terug. Dat vind ik mooi om te zien. Dat vind ik ook het mooie aan de schoonmaak. Het is nu een lastige tijd, maar jullie denken met elkaar na over hoe het wel gemakkelijker en goedkoper kan. Door samen te werken komt de branche dichter bij elkaar.” 

Laura de la Mar

De SIEV alv vond plaats op het inspirerende kantoor van i-team Global.

Kouwenberg vulde daarop aan: “Het is belangrijk dat we de schoonmaak in een goed daglicht plaatsen. Maak schoonmaak zichtbaar en zorg dat we meer waardering en respect voor onze medewerkers krijgen. We zitten in een branche met veel verschillende typen mensen. Daarom moet je als werkgever je ogen en oren openhouden en blijven praten om mensen aan je te binden.”

 

Waar je vroeger al een glazen bol nodig had om te zien waar je als ondernemer naartoe moest, heb je er nu soms wel tien nodig.

 

 

Ambassadeurs SIEV

Onder de mededelingen de Schoonmaak Vakdagen, die dit jaar plaatsvinden op 15 en 16 november. Daar is SIEV ook met een stand aanwezig. Op 16 november vindt ook het symposium ‘Duurzaam invulling geven aan de toekomst van Schoonmaakwerk’ van de RAS plaats. Bestuurslid Rolien van Groeningen ging verder in op het ledenaantal van SIEV, één van de hoofdthema’s van deze ALV. “We zijn als SIEV enorm bezig om de club professioneler neer te zetten. Daar hebben we jullie, de leden, natuurlijk voor nodig. Op dit moment hebben we 230 leden, maar dat moeten er veel meer worden. En met enthousiasme, want dan kunnen we echt een verschil maken. Dus ik roep iedereen op om bedrijven die nog geen lid zijn ook eens mee te nemen, bijvoorbeeld naar de Schoonmaak Vakdagen. Het is belangrijk dat we ambassadeurs hebben van SIEV, zodat we samen met Schoonmakend Nederland onze branche nog beter kunnen vertegenwoordigen.”


Aan tafel komen

Nogmaals een hilarisch intermezzo van Middeldorp waarin ze haar eigen schoonmaaktips uit de doeken deed. “Ik krijg heel Nederland over me heen, maar ik ben echt een chloormens. Dat mag blijkbaar niet, maar ik vind het fijn. En ammonia!” Op de vraag hoe zij de oven schoon krijgt: “Niet gebruiken, gewoon naar de Chinees gaan.” Daarna beaamde Kouwenberg de oproep van medebestuurslid Van Groeningen. “Ik wil terugkijken op de afgelopen zes maanden toen Rolien en ik toetraden tot het bestuur. Dat was eigenlijk heel hectisch. We hebben veel contact met elkaar en met partijen in de branche en dan zie je wel wat er speelt in de wereld van de schoonmaak. Ik heb bij mijn aantreden een opdracht gekregen: zorg dat je aan tafel komt te zitten of maak een eigen schoonmaak cao. Dat is een stevige opdracht. We zijn daarom eerst de branche ingegaan. Naar vakbonden, de RAS, Schoonmakend Nederland en schoonmaakbedrijven om te vragen waar wij volgens hen als SIEV staan. Ook een bezoek aan de Malietoren ontbrak niet, waar ik Piet Adema sprak en Jacco Vonhof ontmoette. Hier ligt echt de lobbykracht van Nederland. Dus daar moet SIEV bekend worden. We moeten investeren om daar een netwerk op te bouwen, de kamerstukken kennen en weten waar de ministers mee bezig zijn. We geloven dat de ruimte om aan tafel te komen zitten er zeker is, maar daarvoor we moeten laten zien wat we toevoegen, wat onze meerwaarde echt is. Het is gemakkelijk om ergens tegenaan te schoppen. Maar om de vraag te beantwoorden hoe we het uiteindelijk met elkaar gaan oplossen, daarvoor moet je sterker in je schoenen staan. We moeten daarvoor als SIEV professioneler worden. En als je groter bent en een grote achterban hebt, dan sta je sterker. We kunnen dat als bestuur niet alleen doen. We hebben echt jullie hulp nodig om meer leden aan te trekken, actief deel te nemen aan commissies en input te krijgen.”

Diane van Dijk

Marja Middeldorp zorgde voor een luchtige noot tijdens de alv.

Commissies

Laetitia Simonis en Antoine Verhoef praatten de aanwezigen ondertussen bij over de activiteiten van verschillende commissies waarin SIEV in deelneemt en over de cijfers. Simonis: “Als SIEV zijn wij werkzaam in aantal commissies, waaronder de Codekamer verantwoordelijk marktgedrag en de Arbeidsinspectie. Voor die laatste kijken we de aankomende twee kwartalen voornamelijk naar zzp’ers in de branche, schijnveiligheid en de regelgeving rond glasbewassing. Een belangrijk punt: we zitten daar dus wel aan de tafel. Ik zit ook in de Klachtencommissie van de Codekamer Schoonmaak. Ik zie daar wel klachten binnenkomen, maar ik weet zeker dat dat het topje van de ijsberg is. Ik kan ook verzekeren dat we met die klachten serieus omgaan. Daar gaan we nu meer ruchtbaarheid aan geven, zodat mensen weten wat we doen. Blijf dus niet zitten met klachten, maar meldt die ook echt. We gaan daarnaast ook een meldpunt maken bij SIEV zelf. Bijvoorbeeld voor zaken die bij de Arbeidsinspectie terecht moeten komen of als je met een klacht niet naar de Klachtencommissie wilt.”

 

En verder: “Wij zoeken ook mensen die enthousiast de armen in de lucht gooien om zich te voegen bij de Keurmerk-, Redactie- of Cao-commissie. Het gaat daarbij echt om logisch verstand. We willen bijvoorbeeld met de Keurmerkcommissie naar keurmerken kijken. Klopt alles wel? Is het geen papieren tijger. Missen er dingen die er wel in moeten? Wat zien jullie en wat zou je anders willen zien? We kunnen dat wel zelf bedenken, maar we hebben liever jullie input.”


Verzekering voor leden

Verhoef liep de cijfers door, waarmee iedereen instemde, en besprak de plannen voor verzekeringsregelingen voor de leden van de vereniging. Daarvoor is een partij gevonden: Rivez. Zij hebben al ervaring met schoonmaakbedrijven en komen langs om maatwerk te leveren. Deze ontwikkeling kon de aanwezigen niet snel genoeg gaan: de uitrol zou plaatsvinden in 2023, maar veel aanwezigen gaven aan dat ze nu graag al contact wilden zoeken.

 

We geloven dat de ruimte om aan tafel te komen zitten er zeker is, maar daarvoor we moeten laten zien wat we toevoegen, wat onze meerwaarde echt is.


Uitdagingen en kansen

Ook had Kouwenberg nog een aantal updates. Zo gaf hij aan dat het bezwaar AVV nog wordt besproken, de statutenwijzigingen uit de vorige ALV zijn aangepast, het bestuur nog meer acties gaat ondernemen, zoals koffiemiddagen en zoommetingen, om te laten zien wat ze allemaal doen en ook digitalisering en innovatie van de branche hoog op de agenda staan. “Iedereen weet dat het op ons afkomt, dus hoe zorgen we dat we daar op een toekomstbestendige manier mee aan de slag gaan?” Andere uitdagingen liggen in de productie, waar fabrieken worden gesloten omdat de inkoop van gas te duur is geworden of om de gascontracten te verkopen (waardoor ook geen schoonmaak meer nodig is in die fabrieken), en de inzet van Oekraïners om het personeelstekort op te vangen. “Dat is korte termijn, maar we moeten ook kijken naar de kansen. Bij welke bedrijven speelt dit? Waar komen mensen vrij, bijvoorbeeld bij tuinders die vanwege tijdelijke sluiting geen werk hebben? En hoe kunnen we hen helpen? Dan kun je van zo’n uitdaging ook een kans maken.”


Samenwerking zoeken

Kouwenberg vervolgde: “Er zijn duidelijk genoeg uitdagingen waar we in de schoonmaak op moeten inspringen. Daarom zoeken we de samenwerking op in de branche om te kijken of we een gezamenlijk geluid kunnen laten horen. Ik vind het jammer dat Piet Adema is vertrokken, want we hebben erg goede gesprekken met hem gehad. Het voordeel is natuurlijk dat er nu iemand in het kabinet zit met een hart voor de schoonmaakbranche.”


Al met al een alv waarin een hoop is besproken en met een duidelijke boodschap: laat je stem horen en laten we er met zijn allen voor zorgen dat SIEV groeit en nog sterker wordt. Van Groeningen: “Wij zijn het bruggetje tussen de politiek en de branche. Door verhalen van de mkb-ondernemer te laten horen, kunnen wij jullie belang dienen. Maar dan moeten wij die verhalen wel horen.” 

 

 

 

Best Practice Awards


ALV SIEV

12/15
Loading ...