Nieuws


Kabinet geeft mkb subsidie om energiekosten te beteugelen


Moet je als schoonmaakondernemer straks ook een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering?


Schoonmakend Nederland stelt sectorplan op gericht op omgaan met corona


Ondernemers schakelen vaker budgetcoach in voor hun personeel


Duizenden meldingen van Oekraïners die aan de slag zijn in de schoonmaak


Kabinet geeft mkb subsidie om energiekosten te beteugelen


Gloeilamp


Het kabinet wil de helft van de stijging van de energiekosten van het energie-intensieve mkb op zich nemen. Het zou gaan om bedrijven die minstens 12,5 procent van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Met behulp van de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) krijgt het mkb meer adem om haar bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken. Volgens bronnen zou het kabinet uitgaan van maximaal 160.000 euro per bedrijf.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TEK dienen bedrijven wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo geldt de regeling voor bedrijven waarbij minimaal 12,5 procent van de omzet bestaat uit energiekosten. Een andere voorwaarde is dat het bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister, maximaal 250 medewerkers telt en een jaaromzet heeft van minder dan 50 miljoen euro. Het kabinet stelt ook een verbruiksminimum in: ondernemers moeten minimaal 5000 kubieke meter gas per jaar verbruiken, of 50.000 kWh aan elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld op €1,19 per kuub gas en €0,35 per kWh elektriciteit.

 

Looptijd steun is minimaal een jaar

Het subsidiebedrag is vijftig procent van de kostenstijging van het energieverbruik. Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of per locatie. De steun geldt voor minstens een jaar en gaat in het voorjaar in. Tot die tijd kunnen deze ondernemers een beroep doen op een staatsgarantie als ze een banklening afsluiten. Ook kunnen ze uitstel van betaling van belastingen krijgen, net als in de coronatijd.

Naar boven

 

Moet je als schoonmaakondernemer straks ook een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Schoonmaker


Met de komst van het nieuwe pensioenakkoord veranderen er een aantal dingen voor ondernemers. Onderdeel van de nieuwe pensioenwet is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers. En dat geldt dus ook voor ondernemers in de schoonmaakbranche.

Het is nog niet zover, maar als alles volgens verwachting verloopt zullen ondernemers van 2027 een AOV geregeld moeten hebben. Hiermee zorg je ervoor dat je bij langdurige ziekte een financieel vangnet hebt. Het betekent wel dat je daar een deel van je inkomsten in moet investeren. Daarom hebben veel ondernemers geen AOV.

 

Nu vast nadenken

Dat financiële plaatje is waar veel ondernemers zich dan ook zorgen over maken wanneer een AOV verplicht wordt. Ze vrezen voor hoge premies en behouden graag de vrijheid om zelf te bepalen wat ze wel en niet willen. Voor schoonmaakondernemers kan het verstandig zijn wel een AOV af te sluiten, gezien de fysieke aard van het werk en de soms zware handelingen. Welke vrijheden ondernemers precies wel en niet zullen hebben, is nog niet bekend. Daarom is het belangrijk nu vast na te denken wat wel en niet bij je onderneming past.

Naar boven

 

Schoonmakend Nederland stelt sectorplan op gericht op omgaan met corona

Schoonmaakbranchevereniging Schoonmakend Nederland heeft een sectorplan opgesteld voor de gehele schoonmaak- en glazenwassersbranche over hoe om te gaan met corona. Het is duidelijk dat corona niet weggaat en zeker nu het aantal besmettingen weer aan het oplopen is, is het belangrijk dat er schoongemaakt kan blijven worden.

Protocol


De schoonmaak is van cruciaal belang wanneer een virus, welk virus dan ook, rondwaart. Goede hygiëne draagt immers bij aan het voorkomen en terugdringen van ziektes. Tijdens de pandemie konden veel schoonmakers niet meer hun werk doen of ontstonden er onveilige situaties. Om ervoor te zorgen dat iedere schoonmaakmedewerker, waar hij of zij ook werkt, op een veilige manier kan werken, heeft Schoonmakend Nederland het sectorplan opgesteld.

Protocollen

Hierin wordt omschreven hoe medewerkers veilig kunnen blijven werken. Ook staan er schoonmaakprotocollen in beschreven, samengesteld samen met de RAS. Sommige van deze protocollen kunnen ook van toepassing zijn op andere sectoren. Meerdere sectoren zoals de horeca en contactberoepen is ook gevraagd een sectorplan op te stellen. Schoonmakend Nederland heeft dit uit eigen beweging gedaan voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche.

  

 

 

Naar boven

Ondernemers schakelen vaker budgetcoach in voor hun personeel

Budget

Ook schoonmaakbedrijven schakelen steeds vaker budgetcoaches in om te voorkomen dat hun medewerkers in de financiële problemen belanden. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) geeft aan dat er veel meer vragen binnenkomen voor budgetcoaches dan vorig jaar rond deze tijd.

Een budgetcoach leert de medewerker met schulden budgetteren, om zo meer controle te krijgen over de uitgaven. "Wij vermoeden dat werkgevers ook wel merken dat hun mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze proberen om mensen te helpen grip te krijgen op hun financiële situatie", legt een woordvoerster van het NIBUD uit. De hoge energierekening en de inflatie maakt dat steeds meer mensen in de problemen dreigen te raken. Hoe vaak budgetcoaches precies worden ingeschakeld, is niet bekend.

 

Krachten bundelen

Ook een nieuwe coalitie van landelijke hulporganisaties ziet dat de problemen in de samenleving groter worden. "De verdeeldheid is groot en een groeiend aantal mensen worstelt met sociale, financiële en gezondheidsproblemen", stellen een aantal organisaties, waaronder SchuldHulpMaatje, TijdVoorActie en JobHulpMaatje. Door de krachten te bundelen hopen ze, in samenwerking met onder meer lokale kerken en duizenden vrijwilligers, de problemen beter te kunnen aanpakken en meer mensen beter te ondersteunen. 

Naar boven

Duizenden meldingen van Oekraïners die aan de slag zijn in de schoonmaak

Nieuws - UWV

Het UWV heeft ruim 46.000 meldingen ontvangen van werkgevers die een vluchteling uit Oekraïne in dienst hebben genomen. Daarvan komen 1.840 vanuit de categorie Reiniging, maar dat is volgens woordvoerder Michael Verheul van het UWV nog maar het topje van de ijsberg.

Dat komt omdat werkgevers vanuit een sector melden, maar daarbij verschillende beroepen doorgeven. Vanuit de reinigingssector is het dus 4 procent van het totaal. Maar er zijn ook schoonmaakfuncties onder de meldingen bijvoorbeeld in de industrie, bij bakkerijen, in de zorg, bij bouwbedrijven en bij uitzendbureaus. "Die 4 procent is dan ook zwaar aan de lage kant, schat ik in. Je kunt aan een veelvoud van meldingen van Oekraïne vluchtelingen denken die aan de slag zijn als schoonmaker."

 

Vooral werk in de horeca en via uitzendbureaus

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning en mogen daardoor direct in Nederland werken nadat de werkgever hiervan melding heeft gemaakt bij UWV. De vluchtelingen uit Oekraïne hebben vooral werk gevonden in de horeca en via uitzendbureaus. In de regio’s Groot Amsterdam en Den Haag zijn de meeste vluchtelingen aan de slag gegaan. Sinds 1 april moeten werkgevers een melding doen bij UWV wanneer zij een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen. In totaal hebben werkgevers nu ruim 46.000 zo’n melding gedaan. In april en mei deden werkgevers 13.200 zo’n melding. In de daaropvolgende maanden kwamen er 32.800 meldingen bij. Wanneer een vluchteling ander werk vindt tijdens zijn verblijf in Nederland of als de arbeidsovereenkomst van de vluchteling wordt verlengd moet dit ook door de werkgever aangegeven worden bij UWV. Dit is sinds eind mei 5560 keer gebeurd.

 

Aantal meldingen niet gelijk aan aantal werkende vluchtelingen

Dat er ruim 46.000 meldingen zijn gedaan betekent niet dat er op dit moment ook 46.000 vluchtelingen aan het werk zijn. Het kan zijn dat een vluchtelingen twee banen heeft bij twee verschillende werkgevers. Wat betekent dat er ook twee meldingen voor een persoon zijn gedaan. Ook kan het voorkomen dat de vluchteling inmiddels is gestopt met werken, of een andere baan heeft gevonden en er geen melding is gedaan van de wijziging.

 

Aan het werk via uitzendbureaus en in de Randstad

Vluchtelingen uit Oekraïne vinden werk in verschillende sectoren. Zo zijn er vluchtelingen aan het werk gegaan in de horeca, zakelijke dienstverlening en transport en logistiek. De meeste vluchtelingen vinden werk via uitzendbureaus. Zo’n 53 procent van de geregistreerde meldingen geven aan dat de vluchtelingen werk hebben gevonden via een uitzendbureau. Via deze bureaus gaan de vluchtelingen aan het werk als bijvoorbeeld productiemedewerker, schoonmaker en magazijnmedewerker.

 

Vooral Randstedelijk

Ook vinden veel vluchtelingen werk in de horeca (10 procent), land- en tuinbouw (6 procent) en de zakelijke dienstverlening (3 procent). Onder reiniging staan 4 procent van de meldingen geregistreerd. Vooral in de Randstedelijke regio vinden veel vluchtelingen uit Oekraïne werk. De meeste vluchtelingen vinden in de Groot Amsterdam (onder andere Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer, 13 procent) een baan. Hier vinden vluchtelingen vooral werk in de horeca en via uitzendbedrijven. Ook in de regio’s Haaglanden (Den Haag, Delft en Rijswijk, 8 procent) en Rijnmond (onder andere Rotterdam, Barendrecht en Vlaardingen, 6 procent) vinden veel vluchtelingen werk.

 

Hulp van UWV

UWV biedt ook hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland willen gaan werken. In veel regio’s werkt UWV samen met gemeenten om vluchtelingen te informeren over de arbeidsmarkt in Nederland. Ook kunnen Oekraïense vluchtelingenhulp krijgen van UWV in het vinden van werk. Zoals bijvoorbeeld gebeurt in de regio Den Haag. Waar vluchtelingen na hun aankomst deel kunnen nemen aan informatiesessies en banenmarkten voor het vinden van werk.

 

Vrijstelling en meldplicht

Vanaf 1 april geldt een vrijstelling voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor een vluchteling uit Oekraïne. Wel moet de werkgever melding doen bij UWV van het in dienst nemen van een vluchteling uit Oekraïne op grond van de vrijstelling, om het risico op misstanden te signaleren en te verkleinen. De werkgever moet minimaal twee werkdagen voor het ingaan van de werkzaamheden melding gedaan hebben bij UWV van het in dienst nemen van een vluchteling uit Oekraïne. Sinds maandag 17 oktober 2022 kunnen werkgevers de melding digitaal doen door het meldformulier te uploaden via het Werkgeversportaal op uwv.nl. Het niet naleven van de meldplicht is beboetbaar op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. De Arbeidsinspectie is belast met de handhaving hiervan.

Naar boven

Datagedreven schoonmaak

Nieuws

4/15
Loading ...