Doelgerichte hygiëne sleutel tot effectieve en efficiënte hygiënemaatregelen

Lees verder 


We kunnen de verontrustende cijfers niet vaak genoeg herhalen. Vandaag de dag tellen we jaarlijks wereldwijd meer dan 700.000 doden als gevolg van (antibioticaresistente) infectieziekten. Naar verwachting zal dit tot meer dan 10 miljoen stijgen tegen 2050. In alle sectoren waar hygiëne een belangrijke rol speelt, van plekken waar voedsel wordt bereid, de gezondheidszorg, de reguliere schoonmaak en het huishouden, moeten we rekening gaan houden met dit gegeven.

 

Hoewel de manier van hygiënisch werken vaak sterk verschilt tussen verschillende sectoren, is het principe van doelgerichte hygiëne overal toe te passen: richt hygiëneprotocollen op de meest kritische punten en op kritische tijdstippen om de keten van besmetting te doorbreken.

 

Het principe van doelgerichte hygiëne is geïntroduceerd door het International Scientific Forum on Home Hygiene (IFH). Tevens was het de belangrijkste boodschap van prof. dr. Sally Bloomfield (Voorzitter IFH) die op het Hygiëneforum in 2017 een van de plenaire ochtendpresentaties verzorgde. Deze editie van het Hygiëneforum staat Bloomfield wederom in de spotlights tijdens de ochtendsessie, met een belangrijke oproep: de last van infectieziekten is ieders verantwoordelijkheid. De oproep is tevens de belangrijkste conclusie van het witboek over hygiëne dat IFH onlangs publiceerde en dat centraal zal staan in de presentatie van Bloomfield op 15 oktober 2019.

 

Doelgerichte hygiëne

Het principe van doelgerichte hygiëne gaat veel verder dan bijvoorbeeld het gebruik van een desinfectiemiddel op plekken en tijden waar een ziekteverwekker verspreid kan worden. Het draait bij hygiëne namelijk niet alleen om producten, maar vooral over hoe en wanneer je deze op een juiste wijze gaat toepassen. Denk bijvoorbeeld aan een toiletbril die automatisch sluit voor het spoelen, of het gebruik van Big Data om te zoeken waar menselijk gedrag gestuurd kan worden naar een meer hygiënische situatie. De combinatie hiervan maakt of effectieve hygiëne wordt toegepast. Dr. John Hines (SC Johnson Professional) zal in zijn ochtendpresentatie op het Hygiëneforum meer ingaan op dit principe.

Foto breed

Zelfs binnen de factor chemie zijn er overwegingen te maken voor doelgerichte hygiëne. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld altijd: wanneer is schoonmaken voldoende, en wanneer is desinfectie gewenst? De workshop van dr. Bernhard Meyer (Ecolab) zal specifiek aandacht besteden aan dit vraagstuk, waarbij hij het gesprek zal aangaan met de aanwezigen. Er valt namelijk veel te bespreken, aangezien binnen dit vraagstuk vele overwegingen meespelen in de praktijk. Desinfectie gaat in veel situaties onoverkomelijk gepaard met de wat ‘zwaardere’ chemie waar het nauw volgen van gebruiksvoorschriften van belang is voor de menselijke gezondheid en het milieu. Bij het nauw volgen van gebruiksvoorschriften speelt menselijk gedrag weer een grote rol: hoe zorg je ervoor dat medewerkers die voorschriften zo goed mogelijk naleven?

 

In gesprek gaan

Hoewel het principe van doelgerichte hygiëne dus overal tot meer efficiënte en effectieve maatregelen kan leiden, zal de manier waarop deze doelgerichte hygiëne wordt toegepast per sector verschillen. Het is daarom zaak om met zoveel mogelijk belanghebbenden binnen de sector in gesprek te gaan over hygiëne. Het Hygiëneforum is met een zeer breed en divers programma voor de meeste doelgroepen het ideale platform om kennis met elkaar uit te wisselen. Van inspecteurs in de gezondheidszorg tot schoonmaak professionals, van beleidsmakers tot melkveehouders: het Hygiëneforum biedt een platform om samen te praten over de zo nodige hygiënische toekomst die we tegemoet dienen te gaan. De last van infectieziekten is immers ieders verantwoordelijkheid.


Schülke

Doelgerichte hygiëne sleutel tot effectieve en efficiënte hygiënemaatregelen

4/14
Loading ...