GOM_447
GOM_448

Infectiepreventiemaatregelen in de zorgsector zijn vooral gericht op het voorkómen van zorginfecties en het voorkomen van verspreiding van al aanwezige infecties. Natuurlijk is een zorginfectie niet altijd te vermijden, maar toch leert de ervaring dat de ene zorginstelling de risicofactoren beter onder controle heeft dan de andere. Een goed schoonmaakprogramma, de juiste schoonmaakmethoden en uitvoering door professionals nemen een belangrijke risicofactor weg op de werkvloer. En dat maakt een organisatie slagvaardig in infectiepreventie en beter bestand tegen uitbraken. 

Met een effectief hygiënebeleid levert Gom Zorg een belangrijke bijdrage aan het beperken van het risico van infectie-uitbraken binnen zorginstellingen. Ons Kenniscentrum Infectie Preventie (KIP) bundelt en deelt kennis, wat het risico op een infectie-uitbraak verkleint, bijvoorbeeld via optimalisatie van protocollen. Dit kenniscentrum is ook betrokken bij innovatieve nieuwe methoden in de zorg, zoals reiniging met Probiotica.  

 

Meer weten? Kijk op www.allesoverinfectiepreventie.nl.

GOM_183
GOM_446

Kenniscentrum infectiepreventie

9/14
Loading ...