Eten en hygiëne: het is een kwestie van reputatie

Wellicht heeft u het eens meegemaakt; je bent een keer uit eten gegaan en daarna voel je jezelf niet helemaal lekker. Soms leidt dit alleen tot een rommelende buik, maar ook vaak genoeg leidt dit tot diarree, overgeven en een of meerdere gebroken nachten. Soms zijn de klachten zo erg dat je hiervoor naar de huisarts moet. Dan weet je het, je hebt een voedselgerelateerde infectie te pakken. Soms is het pech en had je die ene rauwe oester niet moeten eten. Maar vaak genoeg ligt het niet aan het eten zelf, maar is een besmetting tijdens of na de bereiding de oorzaak. Oftewel: door een slechte hygiëne.

Lees verder 


Voor bedrijven die eten bereiden en serveren aan mensen, is het van levensbelang dat zij producten leveren die een goede microbiologische kwaliteit hebben. Niet alleen vanwege wettelijke eisen over de bescherming van de volksgezondheid, maar ook om hun reputatie te beschermen. Als eenmaal het verhaal de ronde doet dat mensen ziek zijn geworden nadat ze bij jou hebben gegeten, dan krabben mensen zich nog eens achter de oren of zij nog wel een keer bij jou moeten eten.

 

Voedselgerelateerde uitbraken

Het RIVM rapporteert in samenwerking met de NVWA en GGD-en jaarlijks over voedselgerelateerde uitbraken. Het meeste recente RIVM-rapport, uit 2017[1], meldt dat, evenals in 2016, het aantal voedselgerelateerde uitbraken is verder is gestegen ten opzichte van 2015. Hoewel het niet duidelijk is of het aantal uitbraken daadwerkelijk toeneemt of dat er steeds meer uitbraken worden gemeld, is er in de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. Het norovirus blijft de belangrijkste veroorzaker van geregistreerde voedselgerelateerde uitbraken, gevolgd door de bacteriën Salmonella en Campylobacter.  (www.rivm.nl/publicaties/registratie-voedselgerelateerde-uitbraken-in-nederland-2017, gezien op 19 augustus 2019.)

 

Het rapport meldt verder dat de grootste bron van oorzaken een restaurant/eetcafé (65,6%) is, die op passende afstand gevolgd wordt door cafetaria/fastfood/afhaal (12,9%) en bij mensen thuis (9%). Het eerder genoemde RIVM-rapport bespreekt een aantal casussen in nader detail. In het gros van deze casussen is de voedselbereiding zelf voldoende uitgevoerd maar schortte het vervolgens aan de persoonlijke en/of omgevingshygiëne waardoor opnieuw besmetting plaatsvond en mensen alsnog ziek werden. Zo bleek dat het gezamenlijk gebruik van dezelfde wc door personeel en gasten een infectiebron is, net als een slechte handhygiëne. Uit een andere casus uit het rapport bleek dat voor een grote groep mensen een maaltijd bereiden niet hetzelfde is als thuis voor een paar mensen, onder andere door een gebrek aan kennis.

 

Levensmiddelen en hygiëne_434

Kennis uitwisselen

En met kennis over hygiëne begint een veilige voedselbereiding. Het Hygiëneforum 2019 op 15 oktober in de Reehorst in Ede is bedoeld om dit soort kennis uit te wisselen. Dit congres biedt u naast algemene informatie over hygiëne, ook specifieke workshops. Bijvoorbeeld de workshop ‘Verantwoorde hygiëne in de gastronomie’, waar door René Lammerts ingegaan wordt op onder andere HACCP, het belang van reiniging en desinfectie en de basisvoorwaarden voor (persoonlijke) hygiëne. En is alleen reinigen genoeg of moet je toch desinfecteren? Dr. Bernhard Meyer gaat graag met jou in gesprek hierover in de workshop ‘Disinfection versus cleaning – what to do where’. Of misschien wil je op een persoonlijker niveau zaken aanpakken en is de workshop van prof. dr. Sally Bloomfield en prof. dr. Nina Veflen ‘Are we too clean? Restoring public understanding of hygiene is key to behaviour change’ een opstap om het hygiënebesef onder jouw medewerkers te verhogen. Aan keuze geen gebrek!

Aanmelden Hygiëneforum 2019Hebben smart buildings invloed op de manier hoe wij gaan reinigen

Levensmiddelen en hygiëne

6/14
Loading ...