Nieuws

Nieuw in de markt: schoonmaakaanbesteding Defensie


(Nabestaanden van) schoonmakers in coronazorg die op IC terechtkwamen of zijn overleden krijgen financiële bijdrage


Opmerkelijk: twee maanden op rij geen faillissementen in de schoonmaak


Schoonmaakbedrijven kampen met een toegenomen belastingschuld


Ondernemers over belang van schoonmaak-cao


Nieuw in de markt: schoonmaakaanbesteding Defensie

Nieuws - Joram Schoonmaak


Categoriemanagement Schoonmaak Rijk heeft de aanbesteding voor schoonmaak en glasbewassing voor het ministerie van Defensie in de markt gezet. Het gaat om een opdracht met een omzetwaarde van 30 miljoen euro per jaar waar naast kwaliteitseisen, ook duurzaamheidseisen en -wensen aan vastzitten. 

De nieuwe overeenkomsten hebben een looptijd van vier jaar, met vier verlengingsopties van steeds een jaar. De aanbesteding is opgeknipt in drie percelen schoonmaak (omvang circa negen tot elf miljoen euro per jaar) en drie percelen glasbewassing (omvang circa 275.000 tot 610.000 euro per jaar). Joram van der Velde, categoriemanager schoonmaak Rijk: “We willen dat zoveel mogelijk schoonmaakbedrijven, van landelijk tot regionaal, mee kunnen doen. Je kunt daarom maar één perceel gegund krijgen.”


Duurzaamheid is belangrijk

Bijzonder is dat, naast resultaatgerichte schoonmaakkwaliteitseisen, ook duurzaamheid groot onderdeel uitmaakt van de opdracht. De helft van de totaalscore betreft namelijk duurzaamheidaspecten. “In 2030 of zo veel eerder als mogelijk, willen we de schoonmaakdienstverlening bij Defensie klimaatneutraal uitvoeren. Van elektrisch vervoer tot aan duurzame schoonmaakmiddelen. We staan daarbij open voor suggesties van de markt. Ook sociale duurzaamheid is belangrijk. We richten ons hiermee op de goede gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en welzijn van de schoonmakers en glazenwassers. Dit is naast de inzet van social return.”


Dynamiek in schoonmaak

Schoonmaak bij Defensie is bijzonder, constateert Van der Velde. “Van schietbanen en kantooromgevingen tot aan zorglocaties en kazernes waar militairen 24 uur, zeven dagen in de week verblijven. Nergens is er in de schoonmaak zo’n dynamiek als bij Defensie. Denk voor de glasbewassing ook aan plaatsen waar vliegtuigen opstijgen en landen, of een marinebasis waar de zeelucht grote invloed heeft.”
CSU en Gom zijn nu de schoonmaakpartners voor Defensie. In de nieuwe situatie zijn er meer dienstverleners omdat het Rijk één perceel per leverancier gunt.


Marktconsultatie

“We stopten als aanbestedingsteam veel tijd en energie in het vormgeven van de gunningscriteria”, vervolgt Van der Velde. “We vroegen leveranciers ook in een marktconsultatie om hun input. Welke criteria vinden zij bij een uitvraag logisch? Dat zat ‘em in criteria over klimaatneutraal zijn, maar ook in het kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de aanbesteding vragen we van de partijen een visie op duurzame inzetbaarheid. Hoe halen schoonmakers gezond hun pensioen en hoe boren we het ontwikkelpotentieel van medewerkers aan?” Meer dan 700 schoonmakers werken nu voor Defensie.


Een schouw voor schoonmaakpartijen

De categorie Schoonmaak Rijk organiseert samen met Defensie een schouw waarbij partijen fysiek de locaties kunnen bekijken. “Dat is onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen”, aldus Van der Velde. Aanmelden voor de schouw kan tot en met 10 november. De schouw zelf is op 15 tot en met 19 november. “Daarna krijg je de periode waarin we schriftelijke vragen van partijen ontvangen en beantwoorden. Dan volgen de feestdagen. We willen ervoor zorgen dat partijen voldoende tijd hebben om in te schrijven.” Uiterlijk 4 februari 2022 moeten de inschrijvingen voor de aanbesteding binnen zijn.


Rijksschoonmaakorganisatie

Dat de Rijksschoonmaakorganisatie de schoonmaak voor het ministerie van Defensie nu niet uitvoert, stond eerder al in de jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020. Het ministerie van Defensie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (waar de RSO onder valt) zetten de gesprekken hierover in 2024 voort.

Naar boven

 

(Nabestaanden van) schoonmakers in coronazorg die op IC terechtkwamen of zijn overleden krijgen financiële bijdrage

Nieuws - coronaschoonmaak


Alle (nabestaanden van) schoonmakers die door hun werk in de coronazorg op de Intensive Care (IC) terecht zijn gekomen of zelfs zijn overleden, komen mogelijk in aanmerking voor een financiële bijdrage. Hiervoor hebben Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) en brancheorganisatie Schoonmakend Nederland de handen ineengeslagen.

Piet Adema, voorzitter schoonmakend Nederland: “Onze schoonmakers spelen een cruciale rol in iedere fase van het leven. Zelfs in de meest kritieke, dat heeft corona eens te meer duidelijk gemaakt. Samen met andere zorgmedewerkers staan onze schoonmakers – ook nu nog – in de frontlinie om te zorgen voor een schone, hygiënische omgeving om in te werken en te herstellen. Ik durf zelfs te zeggen: zonder schoonmaak geen zorg."


"Fantastisch dat ZWiC zich ook richt op schoonmakers die betrokken zijn bij de coronazorg. Het getuigt van een enorme waardering voor onze onmisbare collega’s en erkenning van ons vak. Met elkaar gaan we alles op alles zetten om degenen die mogelijk in aanmerking komen voor een financiële bijdrage, te bereiken en te ondersteunen bij een aanvraag."


Eenmalige financiële bijdrage

Sinds de oprichting keerde Stichting ZWiC 109 eenmalige financiële bijdragen uit, waarvan 15 aan nabestaanden van zorgmedewerkers die als gevolg van hun werk in de coronazorg zijn overleden en 94 aan zorgmedewerkers die op de IC terecht zijn gekomen. De financiële bijdrage vanuit Stichting ZWiC bedraagt € 30.000 in geval van IC-opname en € 50.000 in geval van overlijden.


Wietske Blom-Ham, voorzitter ZWiC: “Driekwart van de aanvragen is afkomstig van (nabestaanden van) zorgmedewerkers met een verpleegkundige, verzorgende of helpende functie. Echter, op basis van de maandelijkse rapportages van het RIVM weten we dat er nog veel andere zorgcollega's zijn die zijn geraakt door corona. De samenwerking met Schoonmakend Nederland moet een extra impuls geven om ook schoonmakers in de zorg die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen de weg naar ZWiC te laten vinden.”


Schoonmakend Nederland verzorgt aanvragen (ook van niet-leden)

Schoonmakers (of hun familieleden) die een aanvraag willen indienen, kunnen gebruik maken van een helpdesk die Schoonmakend Nederland daar speciaal voor heeft ingericht.


Adema: “De helpdesk is bedoeld voor alle schoonmakers in de zorg van Nederland. Dus ook voor schoonmakers die niet bij één van onze leden werkzaam zijn. (Nabestaanden van) schoonmaakmedewerkers, hun leidinggevende of HR-adviseur kunnen voor een aanvraag contact opnemen via 073 648 38 50. Kies hierna voor optie 1 corona. Wij zorgen er vervolgens voor dat de aanvraag correct ingediend wordt bij Stichting ZWiC.”

Naar boven

 

 

Opmerkelijk: twee maanden op rij geen faillissementen in de schoonmaak

Nieuws - faillissement


Het aantal faillissementen in Nederland is al een tijdje historisch laag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat merken schoonmaakbedrijven ook. Zowel in september als in oktober is namelijk geen enkel schoonmaakbedrijf failliet verklaard.

Sinds medio 2020 is het aantal faillissementen in Nederland afgenomen. In augustus 2021 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 1990. De maanden daarna bleef dat vrijwel gelijk.


Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in oktober in totaal 104 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. In de schoonmaakbranche waren dat er dus 0, net als in de maand daarvoor.


Twintig schoonmaakbedrijven failliet

In de eerste tien maanden van 2021 zijn in totaal twintig schoonmaakbedrijven failliet gegaan, waaronder zeven eenmanszaken. Dat is erg weinig vergeleken met eerdere jaren. In oktober 2020 stond de teller al op 41 failliete schoonmaakorganisaties en een jaar eerder op 37.

 

Naar boven

 
 

Schoonmaakbedrijven kampen met een toegenomen belastingschuld

Nieuws - belastingschuld


Veel sectoren zijn de lockdowns niet in de koude kleren gaan zitten en de schade begint steeds duidelijker te worden. Ruim tien procent van de ondernemers in Nederland heeft een belastingschuld opgebouwd die flink kan oplopen, rapporteert ABN AMRO. Ook de schoonmaakbranche is er niet ongeschonden uitgekomen.

ABN AMRO heeft het onderzoek uitgevoerd op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Veel bedrijven konden en hebben uitstel aangevraagd tijdens Covid-19 voor onder andere het uitbetalen van de omzetbelasting en personeelskosten. Vanaf oktober 2022 begint de aflossingsperiode die vijf jaar duurt.


17 procent schoonmaakbedrijven heeft schuld

In de schoonmaakbranche kampt 17 procent van de bedrijven met een belastingschuld. Daarmee staan schoonmaakbedrijven relatief hoog in het lijstje van faciliterende branches met schulden. ABN AMRO schrijft in het rapport dan een mogelijke reden hiervoor is dat de sectoren waarin schoonmaakbedrijven werkzaam zijn, hard geraakt werden en daardoor minder vraag hadden naar schoonmaakdiensten. Denk hierbij aan het sluiten van kantoren en horeca, het verbod op evenementen en de historisch lage bezetting van hotels.

Naar boven

 
 

 

 

Ondernemers over belang van schoonmaak-cao

Nieuws - CAO


Er wordt momenteel druk onderhandeld over een nieuwe cao voor de schoonmaakbranche. Maar waarom is zo'n cao eigenlijk belangrijk? "Als we geen cao-onderhandelingen en georganiseerde schoonmaak meer zouden hebben, dan denk ik dat we teruggaan naar het Wilde Westen. En dat moeten we niet willen."

Dat zegt Willem de Haas, directeur/eigenaar van schoonmaakbedrijf De Lelie in gesprek met Schoonmakend Nederland. De brancheorganisatie is momenteel, als vertegenwoordiging van de werkgevers, druk in onderhandeling met vakbonden FNV en CNV over een nieuwe cao voor de schoonmaakbranche. Een spannende tijd, want het resultaat heeft grote impact op iedereen in de schoonmaak.


Waarom is cao-schoonmaak belangrijk?

"De cao is belangrijk voor onze werknemers", zegt Ronald Dros van Dros Facility Groep in een video van Schoonmakend Nederland. "Zij moeten weten waar ze aan toe zijn." Zijn collega Frank Lieferink voegt daaraan toe: "Een cao is belangrijk omdat je wilt dat de mensen krijgen wat ze verdienen. Maar dat er ook duidelijkheid is, zowel voor werkgever als werknemer, waar de mensen recht op hebben."
Volgens Janet Seidel van Novon Schoonmaak is de cao belangrijk voor continuïteit in de branche. "Een goede cao is onze ruggengraat."

Naar boven

CSU over datagestuurde schoonmaak

Nieuws

4/17
Loading ...