Liselotte Tinga - GOM
Thema Duurzaamheid 
Liselotte Tinga

Projectleider MVO bij Gom

 

“We gaan vol voor inclusief, klimaatneutraal en circulair”

Door corona lijkt duurzaamheid naar de achtergrond te verdwijnen, maar niets is minder waar voor schoonmaakbedrijf Gom. Liselotte Tinga, projectleider MVO bij Gom: “We zetten er vol op in.” 

Lees verder  

Ook Tinga weet dat dat makkelijker is gezegd dan gedaan. “Duurzaamheid is een containerbegrip. We hebben eerst gekeken op welke terreinen wij het meeste impact kunnen maken met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties in het achterhoofd. De SDG die wij als concern nastreven zijn 3, 8 en 11. Wat past het beste bij ons?” Als schoonmaakbedrijf kunnen wij ons nog specifiek richten op 1, 6 en 12. De vertaling daarvan leidde in het geval van Gom tot drie thema’s waarop het schoonmaakbedrijf vol inzet: Inclusief, klimaatneutraal en circulair. “Maar dan nog… Dan weet je wat bij je past en waar je een flinke impact kunt maken, maar dan begint het zoeken naar hoe je dat doet. Ook daar zitten allerlei keuzes in.”  

 

Mensen als kapitaal

“Mensen zijn het kapitaal in de schoonmaakbranche”, vervolgt Tinga. “Wij willen een waardevol werkgever zijn. Opdrachtgevers letten daar ook meer en meer op. Hoe gaan jullie met je medewerkers om? Het is goed dat ze dat doen.” Gom kijkt bij inclusiviteit naar drie elementen. De eerste is talentbeschikbaarheid. “We geven mensen voor wie een baan minder vanzelfsprekend is kansen. We maken regionale afspraken om potentiele medewerkers te identificeren en werken samen met Buitengewoon, een sociale onderneming die iedereen die wil werken, een kans geeft binnen ons moederconcern Facilicom. Dat we dat doen, wordt gewaardeerd door klanten.” 

“Mensen zijn het kapitaal in de schoonmaakbranche”

Begeleiden bij ontwikkeling

Als tweede noemt Tinga talentontwikkeling. "Iemand die bij ons in dienst is, begeleiden wij bij zijn of haar ontwikkeling. Bijvoorbeeld schoonmakers die meer kunnen en willen. We hebben een eigen academie, de Gom Academie, die medewerkers begeleidt in de ontwikkeling. Dat vullen we aan vanuit de afdeling management & development. Die kan medewerkers nog verder begeleiden vanuit Facilicom. Daarnaast bieden we ook online scholingsmogelijkheden via Goodhabitz.”

 

Het derde punt is talentwendbaarheid. “Hoe houd je mensen duurzaam inzetbaar? Dat betekent dat je ook alternatieven kunt bieden als het werk niet meer bij een medewerker past. Bijvoorbeeld vanwege de leeftijd of de fysieke belasting. Hiervoor hebben we het programma ‘Hoe lekker werk jij?’ ontwikkeld. Daarnaast streven we naar economische onafhankelijkheid van medewerkers. Contracten van minimaal 28 uur dragen daaraan bij.”

In 2030 klimaatneutraal

Het gesprek komt op de tweede pijler klimaatneutraal. “Als Facilicom willen we in 2030 klimaatneutraal zijn. Daarom verduurzamen we ons wagenpark en onze bedrijfspanden, maar kijken we ook naar wat onze leveranciers kunnen doen. In samenwerking met hen introduceren we ecologische schoonmaakmiddelen en gaan we over op duurzamere schoonmaakmachines.” Als voorbeeld noemt Tinga de inzet van de schoonmaakmachine van Tennant. “De waterbesparing die we daarmee in 2019 hebben geboekt is 14 miljoen liter water. De zogeheten ec-H20 technologie zorgde daarbij voor 42.000 liter minder gebruik van reinigingsmiddelen. Dan praat je over serieuze impact.”

“Duurzame inzetbaarheid betekent ook dat je alternatieven kunt bieden als het werk niet meer bij diegene past”

Slimmer gebruiken en maken

Circulariteit gaat een stap verder dan klimaatneutraal, beschouwt Tinga. “Het gaat over producten slimmer gebruiken en maken. Over het verlengen van de levensduur van producten en onderdelen. Maar ook over het nuttig toepassen van materialen. Die uitgangspunten komen samen in negen R’s: Refuse, rethink, reduce, re-use, repair, refurbish, remanufacture, re-purpose en recycle. We zien dat we al deze elementen niet alleen kunnen oppakken. We gaan daarom ook samenwerkingen aan met klanten, leveranciers en andere stakeholders. Of dat een oproep is om mee te doen? Ja, natuurlijk. Ook omdat je een afweging samen goed moet bekijken. Om een voorbeeld te geven: we laten schoonmaakmachines refurbishen maar tot nu toe wordt dat alleen in Spanje gedaan. Dan loont het, vanwege de uitstoot bij vervoer, pas om te doen als je in grote hoeveelheden transporteert en die transportfootprint reduceert. Dat soort afwegingen moet je nauwgezet doen, samen met je partners. Leveranciers zoeken bij ons dan ook hard mee naar mogelijke oplossingen en ze nemen deel aan verbetertrajecten.”

 

“Kortom”, zegt Tinga,. “we zeggen niet zomaar wat. Dit is niet voor de bühne. We hebben duidelijke uitgangspunten voor duurzaamheid en gaan met een gezonde ambitie met dit onderwerp aan de slag. Daarbij weet ik ook dat we nog niet zijn waar we willen zijn, maar daar werken we wel heel hard aan. Voor het milieu én voor de mens”

Innovi

Stoomreiniging is duurzaam en effectief

gom

6/10
Loading ...