Voorwoord_376

Voorwoord

Bij licht, lucht en desinfectie draait het vooral om kennis

Licht, lucht en desinfectie. Dat is de treffende benaming voor dit digitale magazine dat niet tot stand was gekomen als er in maart 2020 geen uitbraak van het coronavirus was geweest. Sindsdien zijn er talloze hygiënische maatregelen genomen, zelfs aangeraden door de overheid. Daar waar hygiëne tot die tijd vaak nog een ondergeschoven kindje was. Alles om de keten van besmetting te doorbreken. Door handen goed te wassen bijvoorbeeld. Of door niet met je handen aan je gezicht te komen. Of door gewoonweg goed schoon te maken. Of door afstand te houden waardoor het virus geen kans krijgt. Sinds maart vorig jaar zijn we steeds meer te weten gekomen over het virus en hoe we contacten kunnen verminderen om de besmettingsketen te doorbreken. Zo zijn we ons bewuster geworden van hygiëne, omdat we geleerd hebben.

 

Is desinfectie wel nodig?

Waar in veel gevallen schoonmaken volstaat, kan het in andere gevallen noodzakelijk zijn om ook te desinfecteren. Door desinfecteren worden ziekteverwekkers gedood. Dat is vooral nodig op plekken waar veel ziekteverwekkers aanwezig kunnen zijn, zoals in een ziekenhuis of in de foodsector. De werkzame stoffen van desinfectiemidddelen maken de micro-organismen onschadelijk waardoor ze geen kwaad meer kunnen. Desinfectiemiddelen mogen niet worden verkocht en gebruikt tenzij deze zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het is ook hier goed om kennis op te doen. Is desinfectie wel nodig? Of volstaat schoonmaak?

 

Leercurve moet nog op gang komen

UV-C is een opkomende desinfectiemethode. Zoals we ook constateren in dit magazine, moet daar de leercurve nog van op gang komen. UV-C is een vorm van ultraviolette straling die het DNA van micro-organismen ernstig beschadigt. Door die beschadigingen kunnen de micro-organismen, zoals bacteriën, virussen en schimmels, niet meer delen en gaan ze dood. Maar er zitten ook gevaren aan. Menselijke blootstelling kan schadelijk zijn en dus is het belangrijk om eveneens kennis te hebben over dit middel. Wanneer en hoe zet ik het in?  

 

Verversen van de lucht

Dan heb ik tot slot nog maar één woord te behandelen: lucht. Goede ventilatie is -naast hygiëne en schoonmaak- cruciaal in de strijd tegen het coronavirus. Er is immers bewezen dat aerosolen een rol spelen in de verspreiding ervan. Belangrijk dus om rekening mee te houden als de deuren van jouw pand of dat van de opdrachtgever straks weer openen. Door middel van goed ventileren wordt de lucht voortdurend ververst. De buitenlucht vervangt telkens (een deel van) de binnenlucht die vervuild is door bijvoorbeeld vocht, stof of ziekteverwerkers. Ook ventilatie is dus cruciaal. Waar ik uiteindelijk ook schoonmaak aan toe wil voegen. Want hoe schoner de ruimte is, hoe minder vieze lucht in beweging wordt gebracht. Ook hier doet kennis veel in de aanpak van het probleem.  

 

Kennis opdoen

Met dit digitale magazine willen we als Service Management jou meer kennis laten opdoen over licht, lucht en desinfectie. Want zonder die kennis is het inzetten van die middelen gedoemd te mislukken en potentieel zelfs gevaarlijk. Kennis is macht, zeggen ze wel eens. Dat is in de strijd tegen het coronavirus zeker het geval. Of je het nu hebt over licht, lucht of desinfectie. Dat maakt niet uit. Weet wat je doet.

 

Ronald Bruins,

Hoofdredacteur Service Management

ronaldbruins@vakmedianet.nl


Zonder kennis is de inzet van licht, lucht en desinfectie gedoemd te mislukken.

Desinfecteren met licht/UV-C

Voorwoord

2/13
Loading ...