Advertorial

‘Voorkom uitglijders in de schoonmaak-branche’

Lees verder 
COVID-19 heeft het belang van vitaliteit en gezondheid bij schoonmakers scherper dan ooit aangetoond, zegt Elmer Engel, general manager van D&B Cleaning. Maar de coronacrisis heeft volgens hem nog meer pijnpunten in de branche blootgelegd: het gebrek aan transparantie in de relatie tussen opdrachtgevers en leveranciers. Michel Pan, manager business strategy D&B, voelt zijn collega aan de tand.

 

“We hebben een zeer bijzonder jaar achter de rug”, zegt Elmer Engel, general manager van D&B Cleaning. “Een jaar waarin het coronavirus de wereld heeft uitgedaagd en getest. Op haar gezondheid én veerkracht. We kijken nu naar het einde van de coronacrisis. Maar de gevolgen van het afgelopen jaar zullen, ook voor de schoonmaak, denk ik nog lang gevoeld worden.” 

 

Een goed moment dus om de belangrijkste valkuilen van het afgelopen jaar te benoemen?  

“Zeker. Als ik om me heen kijk dan zijn er nogal wat dingen aan de hand. Onze branche is aan de effecten van de lockdowns niet ontkomen en hard geraakt door de sluiting van kantoren of de forse afschaling van activiteit vanwege het thuiswerken. In mijn ogen waren dit de belangrijkste ontwikkelingen. De crisis heeft echter ook de al decennialang sluimerende tekortkomingen blootgelegd. De schoonmaak is als bekend geen gezonde sector als we het gemiddeld hoge ziekteverzuim in ogenschouw nemen. Alhoewel er nog geen gericht onderzoek naar is gedaan, heeft COVID-19 het belang van gezondheid en vitaliteit bij de schoonmakers in 2020 scherper dan ooit aangetoond.

Transparantie is key. Er kunnen geen vraagtekens bij opdrachtgevers bestaan over het leveren van kwaliteit versus de kosten daarvan

 

Het gebrek aan transparantie in de relatie tussen opdrachtgevers en leveranciers is een ander belangrijk twistpunt. Uren niet leveren betekent voor een aantal collega-bedrijven helaas nog steeds winst pakken in een lagemargebusiness die traditioneel op spanning staat. Over het algemeen wordt die druk dan neergelegd bij de schoonmakers op de werkvloer die vervolgens de kwaliteit niet goed kunnen waarmaken. De afschaling van activiteit heeft er ook voor gezorgd dat nogal wat relaties onder druk zijn komen te staan. Opdrachtgevers die schoonmaakbedrijven onder druk hebben gezet om rücksichtslos te snijden in kosten. En leveranciers die star vasthouden aan contracten.”

 

Daar zeg je nogal wat. Hoe kan het dan wel beter?  

“Ja, het is inderdaad erg makkelijk om alleen naar die valkuilen te wijzen. Maar wij hebben ook manieren gevonden om deze te omzeilen. Om te beginnen heeft D&B Cleaning vanaf het begin van deze coronacrisis vastgehouden aan haar strategische uitgangspunten. Dat is ten eerste: een duurzame relatie met opdrachtgevers is belangrijker dan het resultaat van de komende maand. Ten tweede: schoonmaakmedewerkers zijn lid van onze familie en verdienen volwaardige banen van ten minste 28 uur per week. Ten derde: onze mensen leveren een prestatie die door klanten hoog wordt gewaardeerd. Dat kan alleen als ze goed in hun vel zitten, zowel fysiek als psychisch. En ten vierde: we leveren vijfsterrenkwaliteit. Opdrachtgevers betalen daarvoor. Dat betekent dat opdrachtgevers ook wat mogen verwachten als het gaat om flexibiliteit en creativiteit. Ten slotte: transparantie is key. Er kunnen geen vraagtekens bij opdrachtgevers bestaan over het leveren van kwaliteit versus de kosten daarvan. Als er om wat voor reden ook onvoldoende geleverd kan worden, wordt dat proactief door D&B aangetoond en verrekend.”

Dus, als ik het goed begrijp heb jij met cleaning vooral ingezet op een duurzame open relatie?  

“Niet alleen cleaning hoor. We hebben nog meer bedrijfsonderdelen. Het afschalen van de kantoorbezetting vanaf maart 2020 was voor D&B in de breedte natuurlijk een onaangename verrassing. Maar al snel besloten wij maximaal flexibel mee te bewegen met onze opdrachtgevers. De voordelen van een integraal werkend bedrijf als D&B, waar we naast schoonmaak ook beveiliging, receptiediensten, catering, mobiliteitsdiensten en facilitymanagement bieden, hebben daar zeker aan bijgedragen. Je kunt, samen met je collega’s in multi service- en integrale contracten, nu eenmaal wat makkelijker klappen opvangen. Alhoewel onze catering- en mobiliteitstak het ook niet makkelijk hebben gehad. Maar we zijn bij elkaar gaan zitten en hebben gezegd, we moeten hier doorheen, mét behoud van onze klanten. We gaan niet met de hakken in het zand, maar koesteren onze langjarige partnerships.”

D&B

D&B is een vijfsterrendienstverlener die facility management, cleaning, hospitality-, security-, mobility- en cateringservices verleent aan high-end corporate opdrachtgevers en vastgoedeigenaren met ambitie. De focus van D&B ligt op de Randstad en West-Brabant. De missie is om inspirerende omgevingen te creëren voor een excellente beleving en positieve ervaringen. 


Dat klinkt heel mooi, maar hoe heb je dat gedaan dan?  

“Ten eerste werd al snel duidelijk dat de overheid ondernemers die echt in nood zaten, ging helpen met de NOW-regeling. Alhoewel dat medio maart, april 2020 nog allemaal wat onzeker was qua inhoud en reikwijdte, zijn we direct in gesprek gegaan met opdrachtgevers hoe we die compensatie ook met hen konden verrekenen. Dat ging dan vooral om opdrachtgevers die zelf ook in zwaar weer zaten. We vonden het logisch om mee te bewegen met hun verzoek om kosten af te schalen én om een deel van de compensatie die wij ontvingen te verrekenen.”  

 

D&B als barmhartige Samaritaan?  

“Nee, hoor (lacht, red.) We blijven altijd zakelijk. We zijn een sterk ondernemende club. Dus we vonden dat voor die getoonde flexibiliteit iets moest terugkomen. Gelukkig hebben wij opdrachtgevers die erg bereid zijn met ons naar creatieve oplossingen te zoeken. Het is vrij simpel, de waarde zit voor ons in gezond rendement óf de continuïteit van business. Het afschalen van omzet was daarom minder belangrijk. Wij hadden er sterk vertrouwen in dat na zo’n mager jaar de groei wel weer zou komen. En de voortekenen wijzen erop. Het begint weer aan te trekken.”Elmer Engel

Elmer Engel:

“We zijn bij elkaar gaan zitten en hebben gezegd, we moeten hier doorheen, mét behoud van onze klanten.”

Oké, dat is dan je houding ten opzichte van je opdrachtgevers, maar kan je iets vertellen over de oplossing?  

“Jazeker. We hebben flexibiliteitsclausules ontwikkeld op de bestaande overeenkomsten. Die gaan uit van een bepaalde bandbreedte waarin opdrachtgevers per kwartaal zonder kosten kunnen op- en afschalen. Inclusief een snelle responsetijd. Komen ze buiten de bandbreedte, dan wordt bij krimp onze marge gecompenseerd of krijgt bij uitbreiding een opdrachtgever betere condities. Wij verwachten veel van deze contractvormen. Ook in de komende jaren wordt het voor de schoonmaak steeds belangrijker om echt supersnel met klanten mee te bewegen.”  

 

Zijn er nog meer ervaringen die je wilt delen?  

“Ik heb er één die heeft te maken met een hype in de markt én onze HR-strategie ten aanzien van schoonmaakmedewerkers”.  

 

Vertel!

Pay per use is de afgelopen twee jaar flink gehypet. We hebben het uitgebreid onderzocht omdat de flexibiliteit van dat model op zich waardevol is. We zijn tot de conclusie gekomen dat dit soort constructies alleen interessant zijn voor opdrachtgevers die het volledige workplacemanagement overlaten aan integrale spelers. Als geïsoleerde schoonmaakoplossing zet het geen zoden aan de dijk. Voor ons was daarbij nog een uitgangspunt van belang. Pay per use betekent extreme flexibiliteit in arbeidscontracten. Eigenlijk werkt dat het beste met uitzendkrachten, zzp’ers of 0-uren-overeenkomsten. Dat zet de continuïteit van je kwaliteit echter zwaar onder druk én het gaat dwars in tegen onze filosofie van een arbeidscontract van minimaal 28 uur. We weten namelijk dat dát uitgangspunt van wezenlijk belang is voor de binding van onze mensen met D&B en hun geestelijke en fysieke gezondheid.   Als het om de energie en prestaties van onze mensen gaat, kunnen we ons namelijk geen enkele uitglijder veroorloven.”  

 

Dit artikel is gesponsord door D&B Facility Group.


Aanbesteden

D&B

10/16
Loading ...