Nieuws

Elf procent van de schoonmaakondernemers meldt omzetdaling in Q1 2021

Eén op de zes schoonmaakbedrijven heeft uitstaande belastingschuld

Rel rondom ‘verboden’ desinfectiemiddelen voor vliegtuigschoonmaak

Maximale werkkostenvergoeding verhogen voor schone thuiswerkplek

Duizenden schoonmaakbanen verloren door corona, toch biedt sector genoeg kansen

Nieuws

Elf procent van de schoonmaakondernemers meldt omzetdaling in Q1 2021

Omzetdaling


Elf procent van de schoonmaakondernemers geeft aan dat de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar is gedaald. Over de nabije toekomst zijn ze positiever. Meer dan twintig procent van de schoonmaakbedrijven verwacht in het tweede kwartaal van 2021 meer om te zetten. 

Dit valt af te lezen uit het gloednieuwe ‘dashboard bedrijven’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarop vinden bedrijven gedetailleerde informatie over hun eigen bedrijfstak en kunnen ze hun positie bepalen ten opzichte van de rest van de branche. Ook over de schoonmaak is veel informatie te vinden.

 

705 nieuwe schoonmaakbedrijven

Zo laat het dashboard zien dat in het eerste kwartaal van 2021 in Nederland 705 nieuwe schoonmaakbedrijven werden opgericht. Dat is 15 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er werden ook 345 bedrijven opgeheven, dat is 1 procent minder dan een jaar eerder. Het gaat bij bedrijfsopheffingen voor een klein deel om faillissementen, die daadwerkelijk rechterlijk zijn bepaald, maar vaker om bedrijven die zelf zijn gestopt en opgeheven, bijvoorbeeld ter voorkoming van een faillissement. Nederland telt op dit moment in totaal 18.065 schoonmaakbedrijven. Dat zijn er 1.275 meer dan vorig jaar. De sector telt momenteel 1.700 BV’s en maar liefst 13.640 eenmanszaken.

 

Omzet gedaald, verwachtingen positief

Aan het begin van het tweede kwartaal van 2021 gaf 11 procent van de schoonmaakondernemers aan dat de omzet in de voorgaande 3 maanden was gedaald. Over de ontwikkeling van de omzet in de nabije toekomst zijn schoonmaakondernemers overwegend positief. Per saldo 20,6 procent van de schoonmaakbedrijven verwacht in het tweede kwartaal van 2021 meer om te zetten.

 

Meer investeren in 2021

Aan het begin van het tweede kwartaal van 2021 waren er meer ondernemers in schoonmaakbedrijven die een toename van de personeelssterkte verwachtten dan ondernemers die een afname verwachtten. Er zijn in de schoonmaakbranche meer ondernemers die verwachten dat hun investeringen in 2021 hoger zullen zijn dan in 2020, dan ondernemers die verwachten minder te investeren. 80,4 procent van de schoonmaakbedrijven verwacht ongeveer evenveel te investeren als een jaar eerder.

 

Naar boven

 

Eén op de zes schoonmaakbedrijven heeft uitstaande belastingschuld

Nieuws Belastingschuld


Ongeveer één op de zes schoonmaakbedrijven (16 procent) heeft momenteel een uitstaande belastingschuld. De zakelijke dienstverlening, waar naast schoonmaak bijvoorbeeld ook uitzendbedrijven en beveiligingsbedrijven deel van uitmaken, hangt in totaal 3,2 miljard euro uitgestelde belastingverplichtingen boven het hoofd.

Dat blijkt uit een recente analyse door ABN AMRO over de gemiddelde uitgestelde belastingschuld per subsector. Hierbij gaat het om de belastingschuld die zich tijdens de coronacrisis als gevolg van uitgestelde betalingen aan de fiscus heeft opgestapeld.

 

Totaal 3,2 miljard belastingschuld

De zakelijke dienstverlening hangt voor 3,2 miljard euro aan uitgestelde belastingverplichtingen boven het hoofd. Dit blijkt uit cijfers van het CBS van 28 februari 2021. De verschillen tussen branches zijn hierbij groot.

De grootste pijn zit bij de payroll- en uitzendbureaus, waarvan respectievelijk 36 en 27 procent een uitstaande schuld heeft. Gevolgd door beveiligingsbedrijven (23 procent) en schoonmaakbedrijven (16 procent).

 
Payrollbedrijven hoogste schuld

Payrollbedrijven en uitzendbureaus kampen eveneens met de hoogste gemiddelde belastingschuld. Uitzendbureaus hebben gemiddeld 329.000 euro uitstaan en payrollbedrijven 1,4 miljoen. De gemiddelde schuld in de overige branches ligt vele malen lager.

Nieuws_681

Na 15 maanden schuldenvrij

Uit bovenstaande grafiek is op te maken dat het uitzenders gemiddeld 16 maanden aan resultaat (in een goed jaar) kost om de belastingschuld terug te betalen. Voor schoonmaakbedrijven is dat 15 maanden. Dat terwijl de gemiddelde schulden een stuk lager zijn dan in de uitzendbranche. Kanttekening hierbij is dat de verschillen tussen bedrijven groot zijn, waardoor het beeld van een individueel bedrijf hier sterk van kan afwijken, aldus ABN AMRO.

 

Tweede kwartaal 2020

Nadere analyse toont aan dat het gros van de belastingschuld is opgebouwd in het tweede kwartaal van vorig jaar. De vraag naar uitzendkrachten, schoonmaak- en beveiligingsdiensten nam in de eerste lockdown door de sluiting van horeca, winkels en het thuiswerken sterk af. Vanaf het derde kwartaal trok de vraag in de uitzend, schoonmaak- en beveiligingsbranche door de heropening van de economie weer aan, wat tevens blijkt uit de toegenomen belastingbetalingen op kwartaalniveau.

 

Vooruitzicht schoonmaak

De vooruitzichten zijn wisselend voor zakelijke dienstverleners. Voor schoonmaakbedrijven is het de vraag in hoeverre omzetten zullen terugveren naar oude niveaus. Structureel thuiswerken zorgt voor minder schoon te maken kantooroppervlak. De opgebouwde schuldenlast zal met name voor kleine schoonmaakbedrijven, die relatief weinig financiële buffers hebben, een risico vormen.

Naar boven

 

 

 
 

Rel rondom ‘verboden’ desinfectiemiddelen voor vliegtuigschoonmaak

Nieuws_643


Schoonmakers op Schiphol zouden de vliegtuigen schoonmaken met verboden desinfectiemiddelen, kopten onder meer Het Parool en NH Nieuws onlangs. Service Management deelde in een nieuwsbericht de belangrijkste conclusies en kreeg daarop uitgebreide reactie van zowel Diversey als van de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ).

“Vliegtuigen worden noodgedwongen met verboden desinfectiemiddelen gereinigd. Het gebruik wordt oogluikend toegestaan, maar kan risico’s opleveren voor schoonmakers, bemanning en passagiers", zo schreef Het Parool. Een toxicoloog vertelde uitgebreid tegen de krant wat die risico's dan precies zouden inhouden.

 

Vrijstelling door ministerie

Volgens de Nederlandse regelgeving mogen alleen desinfectiemiddelen met een toelating van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) op de markt worden gebracht. Vanwege het dreigende tekort aan desinfectiemiddelen door de coronacrisis, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tijdelijk vrijstelling verleend voor een aantal desinfectiemiddelen. Dit betreft de ‘verboden’ middelen waaraan gerefereerd wordt.

 

Niet verboden

“De middelen die in Nederland mogen worden gebruikt voor desinfectie van vliegtuigen moeten toegelaten zijn als biocide – eventueel middels een vrijstelling – en veilig zijn voor vliegtuigen”, zei Karel van Gorp Managing Director bij Diversey in een reactie op de berichtgeving tegen de redactie van Service Management. “Op het middel Taski Sani 4 in 1 plus spray, waarnaar verwezen wordt in het artikel, is een tijdelijke vrijstelling afgegeven door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Deze tijdelijke vrijstelling is een wettelijke toelating en daarom zijn de middelen niet verboden.”

 

Helemaal veilig

Diversey zegt bij de aanvraag van de vrijstelling voor de spray “alle gebruikelijke testdata en risicoanalyses voor biociden beschikbaar gesteld te hebben aan het Ctgb via het ministerie van I&W.” Taski Sani 4 in 1 plus spray is volgens Van Gorp dan ook helemaal veilig voor vliegtuigen, bewezen door de verkregen testcertificaten van alle testprocedures van de vliegtuigbouwers. “Bij gebruik volgens etiket is er geen gevaar voor de volksgezondheid.”

 

Schoonmaken en desinfecteren

Ook de NVZ (dat staat van oudsher voor de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten) reageert. Marita Vaes: “Schoonmaken/reinigen is niet hetzelfde als desinfecteren. Dit zijn wezenlijk andere handelingen waarbij ook andere eisen aan de gebruikte middelen worden gesteld. Desinfectiemiddelen mogen niet worden verkocht en gebruikt tenzij deze zijn toegelaten. Van deze toelatingsplicht is een aantal desinfectiemiddelen vrijgesteld door de wetgever vanwege de coronacrisis. De wetgever stelt deze middelen niet zomaar vrij, deze moeten nog steeds veilig zijn. De vrijgestelde desinfectiemiddelen moeten nog altijd voldoen aan andere chemicaliënwetgeving zoals REACH en CLP die onder meer de veiligheid van gebruikers hoog in het vaandel hebben.”

Meer weten?

Naar boven

 
 
 

 

 

 

Maximale werkkostenvergoeding verhogen voor schone thuiswerkplek

Nieuws_644


John van Hoof, bestuursvoorzitter van schoonmaakbedrijf CSU, vindt het “hoog tijd om de maximale werkkostenvergoeding te verhogen.” Dit zodat de schoonmakers die normaal in kantoren werken, nu aan de slag kunnen bij thuiswerkende mensen. “Een schoon en fris kantoor aan huis is van groot belang. Dat komt de productiviteit ten goede", zegt hij in het Financieele Dagblad.

Veel werkgevers krijgen een boete als zij een bijdrage leveren aan de schoonmaakkosten van hun medewerkers. De werkkostenregeling bepaalt dat zij 1,7 procent van de loonsom mogen besteden aan onbelaste vergoedingen, een percentage dat vaak opgaat aan kerstpakketten, tablets en lunchgeld. Over alles wat boven het toegestane bedrag wordt uitgekeerd, krijgen de werkgevers een boete van 80 procent van de fiscus. [Invoegen kleine foto John van Hoof met onderschrift:] 4a John van Hoof, CSU: “Werkgevers zijn ook verantwoordelijk voor de werkplek thuis.”

 

Maximale vergoeding verhogen

“Het is hoog tijd om de maximale vergoeding te verhogen”, zegt Van Hoof. “Als dat niet kan, moet voor de schoonmaakkosten een uitzonderingspositie worden ingeruimd. Vergeet niet dat de werkgevers ook verantwoordelijk zijn voor de arbeidsomstandigheden van hun medewerkers thuis.” Van Hoof kan rekenen op steun van brancheorganisatie Schoonmakend Nederland. Samen benaderen ze niet alleen werkgeversorganisaties als VNO-NCW en MKB-Nederland, maar ook de politieke partijen en de ministeries van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat. Van Hoof: “Wij hopen komende herfst de resultaten van deze inspanningen te presenteren.”

 

Naar boven

 

 

 
 

 

 

Duizenden schoonmaakbanen verloren door corona, toch biedt sector genoeg kansen

Nieuws_645


De coronacrisis heeft een grote impact op de schoonmaaksector. Door de sluiting van scholen, kantoren, musea en de horeca tijdens de coronacrisis zijn er minder schoonmakers nodig. In 2020 gingen er duizenden – vooral flexibele – banen verloren. Toch biedt de sector ook kansen. Dat blijkt uit de Schoonmaak Barometer Arbeidsmarkt van het UWV die onlangs werd gepubliceerd.

Door het massale thuiswerken en de (tijdelijke) sluiting van scholen, winkels, horeca en recreatie is er veel minder werk voor schoonmaak- en facilitair personeel. Bij veel bedrijven is de bezem erdoor gehaald, valt te lezen in het UWV-rapport.

 

Schoonmaak grootste krimpsector

Tussen februari en december 2020 verdwenen er 10.700 banen van werknemers in de schoonmaak. Met een werkgelegenheidskrimp van -8,4 procent behoort de schoonmaak tot een van de grootste krimpsectoren. Het gaat vooral om een banenkrimp van oproep- en uitzendkrachten (-22 procent), gevolgd door overige tijdelijke contracten (-11 procent). Het aantal vaste banen daalde ook, maar minder sterk (-5 procent).

 

Fors minder schoonmaakvacatures

Het aantal openstaande vacatures in de schoonmaak is (niet geheel verrassend) ook flink gedaald, blijkt uit de cijfers van het UWV. In 2019 stonden er gemiddeld nog 6.500 vacatures open in de brede schoonmaaksector (hier inclusief hoveniersbranche). In 2020 daalde de vraag met 29 procent naar gemiddeld 4.650 vacatures.

 

Veel schoonmakers in de WW

Verder blijkt dat het aantal schoonmakers in de WW sterk is gestegen, met maar liefst 27 procent tussen februari 2020 en 2021. Het gaat vooral om schoonmakers in kantoren en bedrijven (60 procent) en om huishoudelijk medewerkers (23 procent). Het aantal WW’ers dat werkzaam was als schoonmaker in een bus, trein of vliegtuig is relatief klein, maar steeg opvallend hard: met 90 procent.

 

Genoeg kansen, vooral voor specialisten

Ook meldt het UWV dat er nog altijd voldoende baankansen zijn voor schoonmakers. Hier is echter wel sprake van een mismatch: werkgevers zijn vaak op zoek naar personeel voor weinig uren per week, terwijl werkzoekenden juist zoeken naar een dienstverband voor meer uren in de week. Wil je als schoonmaker de allerbeste kans maken op een goede baan? Dan moet je je laten omscholen tot specialist. Glazenwassers, industriële schoonmakers, gevelreinigers, calamiteiten- en cleanroomreinigers hebben namelijk de beste kansen. Dat geldt ook voor teamleiders.

Naar boven

Frank Verberne

Nieuws

4/16
Loading ...