NVZ geeft antwoorden

Hoe onderbreekt u besmettingsroutes? 


Hoe onderbreekt u besmettingsroutes? Wat is het verschil tussen reinigen en desinfecteren? Aan welke kritische contactpunten moet u extra aandacht geven? De NVZ geeft antwoorden.

Lees verder Hygiëne is altijd al belangrijk geweest voor de samenleving. Sinds 2015 hamert de NVZ op het Hygiëneforum al op het belang van hygiëne voor het functioneren van de maatschappij en de grote op kans ontwrichting daarvan door een pandemie. Hygiëne wordt des te belangrijker op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals in de horeca en detailhandel. In tijden van het SARS-CoV-2-virus (oftewel het coronavirus) speelt nog eens mee dat ook extra gelet moet worden op en nagedacht moet worden over hand- en omgevingshygiëne voor het personeel en de bezoekers.

 

Hygiëne: bevorderen van goede gezondheid

Hygiëne is de praktijk van het onderhouden en bevorderen van een goede gezondheid door reinigen en desinfecteren, om zo de keten van infectie te doorbreken. Een goede hygiëne vereist naast het regelmatig wassen van handen ook het in kaart brengen van de kritische contactpunten, om deze vervolgens te reinigen en wanneer nodig, te desinfecteren. Denk bij kritische contactpunten vooral aan handcontactoppervlakken zoals deurklinken, lichtknoppen, kranen, relingen en bedieningspanelen van (mobiele) apparaten. Per branche komen hier nog extra punten bij. Denk binnen de horeca bijvoorbeeld aan tafel- en stoeloppervlakken, glazen en bestek. Deze contactpunten dienen te worden gereinigd en - wanneer nodig - ook gedesinfecteerd.  

Let er bij desinfectiemiddelen ook op dat deze een toelatingsnummer hebben

 

 

Verschil tussen desinfecteren en reinigen

Belangrijk is het verschil tussen desinfecteren en reinigen. Reinigen is het verwijderen van zichtbaar vuil, waardoor ongewenste micro-organismen (bijvoorbeeld bacteriën en virussen) zich minder goed kunnen voeden en hechten. Met reinigen wordt een groot deel van de micro-organismen fysiek verwijderd. Daarnaast zorgt een goede reiniging ervoor dat een groot deel van de vervuiling van het oppervlak wordt verwijderd, waardoor het oppervlak ook voorbereid wordt op een eventuele desinfectie. Met desinfectie (ontsmetting) wordt de hoeveelheid micro-organismen gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau waarbij het risico op besmetting zeer laag is. Het is belangrijk om regelmatig vooral de kritische contactpunten te reinigen om vuilopbouw en daarmee aanhechting van micro-organismen op oppervlakken te voorkomen. In specifieke situaties is daarvoor een extra desinfectiestap nodig.  

In 30 minuten 100 oppervlakken

Naast omgevingshygiëne, is handhygiëne even belangrijk. Om een idee te geven: gemiddeld raakt een persoon in 30 minuten zo’n 100 oppervlakken (of meer!) aan. Om dit aan te pakken, hoort men bij handen wassen en/of desinfecteren te letten op het juist gebruiken van de juiste middelen. Daarbij zijn handsieraden zoals ringen, horloges en kettingen een beruchte bron van infecties. Deze kunnen niet goed gereinigd worden doordat vuil achterblijft op en/of onder het sieraad. Om deze reden wordt aangeraden om geen handsieraden te dragen wanneer men vaak handhygiëne moet toepassen.  


NVZ geeft antwoorden_499

Inwerktijd is een aandachtspunt

Daarnaast is de inwerkingstijd bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen een aandachtspunt. De leverancier van deze producten faciliteert doorgaans de nodige informatie. Bij desinfectiemiddelen is het verplicht om deze informatie op het etiket te zetten. Let bij desinfectiemiddelen er ook op dat deze een toelatingsnummer hebben. Een toelatingsnummer weergeven is verplicht en de producten dienen ook nooit ‘over datum’ te zijn. Zeker bij geopende producten. In het geval van concentraten is het van belang dat reinigings- en desinfectieoplossingen zo vers mogelijk worden aangemaakt. Op die manier kan de juiste werkzaamheid worden bewerkstelligd.

 

Hygiëne in tijden van corona: interactie met de bezoekers

Van het coronavirus is bekend dat deze direct overgedragen kan worden van persoon op persoon. Dit kan direct via onderlinge aanraking en nies- of hoestdruppels of indirect via oppervlakken. Daarom is het algemene advies om afstand te houden, het gezicht niet aan te raken, regelmatig handhygiëne toe te passen en kritische contactpunten regelmatig te reinigen. Het is daarbij belangrijk om de besmettingsroutes te onderbreken. Dit kan bijvoorbeeld door handcontacten te verminderen. Dit doet men door deuren automatisch te openen of alleen pedaalemmers te gebruiken. Mocht dit niet een optie zijn, dan kunt u handhygiëne vóór binnenkomst vereisen. Op die manier wordt de kans op besmetting binnen verkleind. 

Meer informatie

Download de onderstaande brochures die de NVZ samen met OSB ter beschikking heeft gesteld:  

NVZ geeft antwoorden_189

Hygiëne in restaurants, cafés en bars 

NVZ geeft antwoorden_190

Hygiëne op kantoren 

NVZ geeft antwoorden_190 COPY

Hygiëne op school

Zie voor meer informatie over hygiëne in tijden van corona www.hygieneforum.nl.

Wc is een welbekende infectiebron

Naast contactmomenten verminderen en handhygiëne toepassen, spelen schoonmaakmaterialen een grote rol bij hygiëne in tijden van corona. Vaak wordt met een herbruikbare schoonmaakdoek veel te veel oppervlakten afgenomen. Gebruik voor een schoonmaakbeurt bijvoorbeeld wegwerpdoeken of herbruikbare schoonmaakdoeken die u na eenmalig gebruik wast op minimaal 60 graden. Een kritisch contactpunt waar extra aandacht aan gegeven kan worden is de wc. Een wc is een welbekende infectiebron, dus ook voor het coronavirus. Let op dat er niet te veel spatten van zowel het doorspoelen als het handen wassen kan plaatsvinden.  

 

Schoonmaken: juist nu prioriteit

Schoonmakers moeten bij voorkeur schoonmaken op de rustige momenten, bijvoorbeeld wanneer de zaak gesloten is. Als dit niet mogelijk is moeten schoonmakers de ruimte krijgen en (als dit volgt uit de arbomaatregelen) eventueel persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen zoals een gezichtsmasker en oogbescherming. Juist in deze tijd moeten we ervoor waken dat schoonmaken verwaarloosd wordt uit gemakzucht. Schoonmaken (en dus hygiëne) moet juist nu prioriteit krijgen.  

Juist in deze tijd moeten we ervoor waken dat schoonmaken niet verwaarloosd wordt

 

Regelmatig en goed toepassen handhygiëne

Het coronavirus stelt de hele samenleving voor uitdagingen. Hierbij is het de vraag hoe we onze voorheen normale activiteiten weer kunnen hervatten. Voor veel branches brengen de coronamaatregelen uitdagingen met zich mee. Binnen de horeca en detailhandel draait het juist om het bezoek. Het is zaak dat bezoekers binnen deze branches ook een goede en veilige ervaring kunnen verwachten. De geldende hygiënecodes bieden veel handvatten om tot een goede hygiëne te komen. Het coronavirus vraagt daarnaast om extra hygiënemaatregelen, zoals extra goed letten op het regelmatig en juist toepassen van handhygiëne.  

 

Afgestemd reinigings- en desinfectiepakket

Ons advies is daarom om goed overleg te plegen met uw leverancier en/of uw schoonmaakorganisatie om hygiënemaatregelen vast te stellen die op uw situatie zijn afgestemd. Denk hierbij aan het in kaart te brengen van de kritische contactpunten en een afgestemd reinigings- en desinfectiepakket. Om optimaal te genieten van een biertje, schenkt u deze niet in een wijnglas. Dit geldt precies ook voor reiniging en desinfectie. U hebt verschillende producten en materialen nodig om een goede hygiëne te bereiken.


Foto in kolom- 6:4 verhouding

Chuchu Yu, Manager Scientific & Regulatory Affairs

NVZ geeft antwoorden_498

Marita Vaes, Communicatiemanager

Over de NVZ

De NVZ is sinds haar oprichting in 1948 uitgegroeid tot dé Nederlandse branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van was-, reinigings-, onderhouds- en desinfectiemiddelen en schoonmaakmachines In 2015 heeft de NVZ een re-branding doorgemaakt, waarbij zowel de naam werd veranderd van Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten naar NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam


Diversey: Nieuwe hygiënenormen door Corona

NVZ geeft antwoorden

8/19
Loading ...